Hoppa till innehållet

Rätt firre i förpackningen

Efter flera larm om omfattande fiskfusk runt om i Europa är det extra roligt att få berätta goda nyheter från ett av våra tester: Den frysta torsken och rödspättan i butikerna är just torsk och rödspätta, och inget annat.

Den betydligt billigare sandskäddan kan bli en dyr rödspätta i fiskpaketet, och torsk från Atlanten kan ersättas med den billigare stillahavstorsken. Bedrägerier med felmärkt fisk är ofta för att tjäna pengar men kan också vara för att dölja att fångsten kommer från ett hotat fiskbestånd.

För konsumenten blir resultatet detsamma: Du tror att du köper en fisk men får en annan, och oftast billigare, art. Vi har analyserat 15 olika varumärken av fryst fisk, sex rödspättafiléer och nio torskfiléer, dels för artbestämning, dels för kontrollvägning.

Inget prov visar på fusk, utan fiskkonsumenterna får vad de betalar för; till och med vikten stämmer bra. Så gott som alla varumärken på den svenska marknaden med rödspätta är med i vårt test. Men torsken är en betydligt vanligare fisk, och det finns fler märken som vi inte har analyserat. Det finns ingen inbördes rangordning med betyg i tabellen, utan fiskförpackningarna presenteras i alfabetisk ordning.

Proteiner skiljer

Det är svårt, om inte omöjligt, för gemene man att skilja fiskfiléer av rödspätta från andra plattfiskar. Eller ett torskblock från andra liknande frysta vitfiskar. Men på 70-talet kom modernare metoder för att kunna artbestämma fiskar, vilket minskade fiskfusket i Sverige. Det är även den analysmetod vi har använt oss av.

Metoden innebär att proteiner från fisk läggs i en elektriskt laddad gel. Eftersom proteinerna också är laddade börjar de att vandra i gelen. Olika proteiner vandrar olika långt och ger så småningom ett mönster som är specifikt för varje fiskart.

– I de fall som det har funnits minsta osäkerhet har vi dessutom gjort ett DNA-test, säger Anna Edberg, projektledare för testet.

Rätt vikt

Fryst fisk brukar glaseras för att skyddas från uttorkning och härskning. Glasering görs genom att fisken antingen doppas eller duschas i kallt vatten, så att det bildas en iskappa runt om. Det är inte tillåtet för tillverkaren att väga fisken med glasering för att uppge den som fiskvikt på förpackningen.

– Det är inget dåligt med glasering, tvärtom, men som konsument vill du inte betala för vattnet, säger Anna Edberg.

Vi har vägt filéerna efter att ha tagit bort iskappan, och jämfört med den uppgivna vikten. Men inte heller här hittar vi några tecken på oegentligheter. Det skiljer några gram, både uppåt och nedåt, men det handlar om så få gram att det hamnar inom felmarginalen.

Alla tillverkare redovisar inte på förpackningen när fisken är glaserad. Enligt lag är de inte skyldiga till det, men det är ändå sympatiskt att Atlantic från Lidl redovisar fiskens vikt både glaserad och oglaserad. Om det varken fuskas med fiskarten eller med vikten kan det däremot vara värt att jämföra priser.

Du kan köpa rödspätta för ett kilopris på 100 kronor upp till 145 kronor, ett kilo ryggfilé av torsk för 90 eller 200 kronor, Krav-märkt torsk för 95 kronor eller 150 kronor och vanlig torskfilé från 60 kronor till 95 kronor kilot.

labbilder

Vi har artbestämt fiskfiléerna genom att analysera fiskens proteiner. Proteinerna läggs i en elektriskt laddad gel. Olika proteiner, beroende på vilken laddning de har, vandrar sedan olika långt i gelen. Processen kallas elektrofores.
När proteinerna har vandrat klart färgas proteinerna och bildar ett streckat mönster i den genomskinliga gelen, ett mönster som är specifikt för varje fiskart.

 

Håller butikens frys rätt temperatur?
En vit och torr fiskfilé med tråkig bismak kan bero på dålig frys i butiken. Fiskfrysen ska hålla högst -18 grader. Om temperaturen varierar kan den skyddande glaseringen först börja förångas eller smälta, för att därefter bilda ett frostlager när temperaturen åter sjunker. Glasering är en iskappa som skyddar fryst fisk från uttorkning och härskning.

Källa: Svensk Fisk

 

Slutsats

Förra året kom larm om fiskfusk i europeiska länder. Vi har artbestämt och kontrollvägt fryst fisk av 15 olika varumärken, nio torskfiléer och sex rödspättafiléer. Genom att analysera proteinet i fisken kan vi konstatera att ingen av producenterna fuskar med fel innehåll. Även den angivna vikten är korrekt. Det enda som varierar är priset, och det rejält.