Hoppa till innehållet
Lev miljövänligt Dammsugare

Energimärkning kan försvinna

Dammsugarnas energimärkning är i fara. Anledningen är ett bråk om ­modeller med påse verkligen suger så bra som märkningen anger.

Publicerad

En dammsugare med påse förlorar sugförmåga när påsen fylls. Det menar Dyson som tycker att EUs energimätning är orättvis.

Energimärkningen är tänkt att hjälpa konsumenter att välja den bästa, mest energisnåla dammsugaren genom att visa hur bra dammupptagningen, filtreringsförmågan, ljudnivån och energiförbrukningen är. Men enligt dammsugartillverkaren Dyson är märkningen missvisande – många modeller suger i själva verket sämre än vad den anger. Dammsugarna testas nämligen för energimärkningen med tom påse, men enligt Dyson kan påsen bli igentäppt när dammsugaren används, vilket leder till minskad uppsugningsförmåga. Det kan alltså innebära att konsumenter köper en modell som har fått högsta betyg för upp­sugningsförmåga, men när de börjar använda den sjunker sugförmågan allt eftersom påsen fylls med damm. Dysons egen dammsugare saknar påse och drabbas därför inte av detta. Dyson anser att energimärkningen i slutändan blir en nackdel för företaget, eftersom konkurrenterna framstår som bättre än de egentligen är.

Dyson tog ärendet till domstol och i slutet av förra året fick företaget rätt av EU-tribunalen. Domen kan överklagas. Om EU-kommissionen inte gör det – eller om Dyson får rätt även i nästa instans, som är EU-domstolen – kommer energimärkning på dammsugare att tas bort helt. Det tycker ­Energimyndigheten skulle vara beklagligt.
– Det blir svårare för konsumenter att göra ett medvetet val, eftersom informationen med olika betyg inte kommer att visas, säger Johanna Whitlock, handläggare på Energi­myndigheten.

Råd & Röns testchef Ronny Karlsson håller inte med om att energimärkningen ger värde­full information till konsumenterna.
– Energimärkningen är anpassad efter tillverkarnas önskemål, för att de ska få bra resultat. Min förhoppning är att det här ska leda till att energimärkningen blir mer konsument­anpassad, säger han.

På Råd & Rön testar vi bland annat med damm i påsen.
– Vi gör flera tester – med tom, full och halvfull påse. Vi mäter det som konsumenter använder, säger Ronny Karlsson.

Varför mäter inte Energimyndigheten med damm i påsen?
– Det finns en mätmetod att mäta med damm, men det finns ingen harmoniserad standard där alla länder har gått samman och godkänt den, säger Johanna Whitlock.

Hon säger att det pågår en revidering av energi­­märk­ningen, men att hon inte vet vad som ­kommer hända under 2019. Hon tycker inte att märkningen har styrts av ­tillverkarna.
– Vi tar fram förordningen i dialog med branschen, men vi tar även in åsikter från andra organisationer, som ­­­konsument- och miljö­organisationer, säger hon. 

 

Krav på lägre effekt

Energimärkningen för dammsugare lanserades den 1 september 2014. Samtidigt ströps den maximala effekten till 1 600 watt. I september 2017 skärptes kraven ytterligare, och maxeffekten sattes till 900 watt. På energimärkningen kan man läsa vilken energi­effektivitetsklass dammsugaren har på en skala från A+++ till E. Dessutom står den årliga energianvändningen, ljudnivån, hur mycket partiklar damsugaren släpper ut och hur bra den dammsuger på matta och hårt golv.