Hoppa till innehållet
Behärska tekniken El & belysning

Så länge lyser led-lamporna

Många av Råd & Röns läsare klagar på att lamporna inte håller så länge som utlovat. Men enligt ett test som Energimyndigheten har gjort håller hälften i åtminstone 10 000 timmar.

Publicerad

Christofer Silfvenius är ansvarig för led-testet vid Energimyndighetens Testlab.

Råd & Rön får många brev från läsare som är irriterade över att deras ledlampor inte håller så länge som utlovat. Hur länge lampor håller har tidigare varit svårt att testa, eftersom det helt enkelt har tagit för lång tid. När testet väl är klart har de lamporna som testats redan bytts ut mot nya modeller i butikerna.

Nyligen har Energimyndigheten testat 24 ledlampor, där 10 lampor av varje modell fick lysa i över 10 000 timmmar. Var tusende timme kontrollerades det hur mycket ljus lamporna gav. Ungefär hälften av lamporna lös fortfarande efter 10 000 timmar, vilket Energimyndigheten tycker är ett bra resultat.

– Det är ungefär vad vi har haft som riktvärde. De bästa lamporna är knappt påverkade av att ha lyst i 10 000 timmar, en del kommer säkert att gå förbi 15 000 timmar, säger Christofer Silfvenius, som är ansvarig för testet vid Energimyndighetens Testlab.

Han säger att en del tillverkare tidigare utlovade väldigt lång livslängd på lamporna – upp till 50 000 timmar.

–  Då har man testat en del av lampan och kommit fram till den kan hålla i 50 000 timmar. Men sätter man ihop alla delar av lampan så är det osannolikt att hela lampan skulle hålla så länge. I dag står det oftare att lampan ska hålla i 15–20 000 timmar, det är mer rimligt, säger Christofer Silfvenius.

Lamporna i det här testet köptes in 2014 och då var filamentlamporna relativt nya. Testet kommer att fortsätta att pågå mot 11 000 timmar.

För att slippa behöva vänta så länge med att få resultat har man tagit fram en ny provningsmetod inom EU för att mäta livslängden. Den kommer att börja användas i september 2021, som en del av de skärpta ekodesignkraven på led-lampor. Testet är kortare, på bara 3 600 timmar, men ska ändå kunna visa vilken livslängd de förväntas få eftersom lamporna stressas genom att man slår av och på dem. I testet är lamporna tända i två och en halv timme och sedan får de svalna i 30 minuter innan de tänds på nytt. Max en av tio lampor får slockna under testet. Testet kommer att pågå i 5–6 månader.

– Efter 3 600 timmar ser vi hur många procent som ljusflödet har gått ner. Det ska inte ha gått ner mer än en viss procent, beroende på vilken livslängd som tillverkaren angivit, säger Christofer Silfvenius.

Energimyndigheten kommer regelbundet att genomföra tester av lampor, både gällande prestanda och gällande informationskrav på förpackningen. Led-lampor som inte lever upp till kraven kommer att behöva åtgärdas, och kan i sällsynta fall dras tillbaka.

Livslängden kan också påverkas av vilken armatur lamporna sitter i. I en liten skärm med få hål där lampan kan bli väldigt varm blir livslängden kortare. 

Förutom att det blir lättare att testa lampors livslängd kommer det även finnas krav på att de inte ska flimra. Flimmer uppstår när den växelspänning som vi har i elledningarna ska omvandlas till likspänning som lampan behöver. Görs inte det tillräckligt bra kan man få flimmer.

– Flimmer är lätt att åtgärda, men det är en kostnadsfråga. Olika människor är olika känsliga för flimmer, och en del reagerar väldigt kraftigt. Det är många som välkomnar flimmerkraven, säger Christofer Silfvenius.