Hoppa till innehållet

Så testar vi tvättmedel

Fläckar, färg och mycket annat bedöms i vårt labb.

Fläckar

Vi utsätter tvättmedlen för tre sorters fläckar: fett, enzymatiska och blekbara. Fläckarna är så svåra att få bort att de inte försvinner helt, i stället mäter vi med fotospektrometer hur mycket av fläcken som går bort.

 

Färgen

För att testa hur bra färgerna bevaras tvättar vi infärgade tyger 20 gånger och mäter sedan hur mycket av färgen som har försvunnit.

 

Extrasmuts

Fläckarna ska sköljas bort i vattnet och inte återsmutsa kläderna. För att testa detta har vi med en klick smuts. På bilden ser vi att en ruta har återsmutsats mer än de andra, eftersom den har blivit grå.

 

Lika föutsättningar

Fläckarna tvättas i tvättmaskiner inställda på exakt samma cykler, i 40 grader.