Hoppa till innehållet

Flytande honung – bäst i test

Skillnaden i kvalitet och smak är stor när vi testar tolv sorters flytande honung. En av produkterna är så dålig att den egentligen inte får säljas som honung.

Honungsbiet är en av få insekter som människan håller som husdjur. I Sverige är det huvudsakligen nordiskt honungsbi, italienskt honungsbi, krainerbi och buckfastbi som används i honungsproduktion.

Honung älskas av många, från dumma djungelbjörnar till den som hoppas på ett lite nyttigare sätt att söta sitt te. Vårt test av tolv sorters flytande blomsterhonung visar att det är stor skillnad i kvalitet och smak på honungen beroende på vilken flaska du väljer i butiken.

Blomsterhonung innehåller honung från nektar som kommer från olika blommor. Vilka blommor bina har besökt påverkar honungens smak och också sammansättningen av olika sockerarter i honungen. Det är även tillåtet att blanda honung med olika ursprung.

De flytande honungssorterna i vårt test anges alla som blandningar av honung och flera av sorterna är verkligen globala blandningar. I en av flaskorna hittar vi pollen från 59 olika blommor från tre världsdelar och i en annan hittar vi pollen från 54 olika blommor från två världsdelar. På några av förpackningarna är ursprunget mer specifikt angivet som till exempel ”Central­amerika” eller ”Rumänien, Ungern och ­Bulgarien” och i de fallen stämmer uppgifterna med de pollenanalyser som vi har gjort.

Vi har låtit vår smakpanel provsmaka alla honungssorterna i ett blindtest. Bäst smakar Bio Organic Blomsterhonung från Lidls eget märke Maribel. Panelen beskriver den som ”len och fin i konsistensen, lagom rinnig och ”en god honung med tydlig honungssmak”. I samlat betyg får Bio Organic Blomsterhonung 67, vilket är två snäpp under Maribel Squeezy Blossom Honey och Bellafonde Honung från Netto. De båda får utmärkelsen Bäst i test och är dessutom billigast och näst billigast av honungssorterna i testet.  Dyraste honungen i testet, Törsleffs Ekologisk honung, gillas inte av panelen som tycker att den smakar karamelliserat socker med en bismak av metall. Vårt test visar att det inte är Törsleffs­honungens enda problem.

Honung ligger på EU:s topp tio-lista över livsmedel som det fuskas mest med. Om en produkt ska säljas som ren honung får den inte innehålla något annat än just honung. Ett vanligt sätt att fuska är att tillsätta billigt socker för att dryga ut honungen eller ändra dess karaktär så att den blir flytande. Fusket kan vara svårt att upptäcka. Den som fuskar har många olika sockerarter att välja på och det krävs olika testmetoder för att upptäcka olika sorters tillsatt socker.

För att testa om honungen i vårt test är äkta har vi gjort kemiska analyser av sockerarter och syror och låtit en panel med honungsexperter från labbet smaktesta honungen för att se om smaken stämmer överens med de pollen som hittats i honungen. I elva av de tolv testade proven stämmer smak och pollenprofil överens. Men i Törsleffs Ekologisk honung gör det inte det. Tillsammans med resultatet från den kemiska ­analysen tyder det på att socker blandats i honungen.

Men Eva Hallabro, varumärkesansvarig för Törsleffs honung på Haugen­-Gruppen, säger i en skriftlig kommentar att företaget har testat honungen med en metod som kallas Isotop13 för att säkerställa att inget socker tillsatts. I den metoden analyseras socker­arterna i honungen utifrån vilken variant av kolatomer de innehåller. Vi har också genomfört det testet och fått samma resultat. Men det avslöjar bara vissa typer av socker, till exempel majsstärkelse. Våra vidare analyser pekar på att annat socker har tillsatts i honungen.

All honung är flytande när den är nyslungad, över tid kristalliserar den och blir fast. Hur snabbt det går beror bland annat på hur mycket druvsocker honungen innehåller. Innehåller honungen mycket druvsocker stelnar den snabbare

Men även utan det tillsatta sockret skulle Törsleffs produkt inte få säljas som honung. Ett viktigt kvalitetsmått är innehållet av hydro­xymetylfurfural (HMF). HMF bildas som nedbrytnings­produkt av de socker­arter som honungen består av. Ett högt innehåll tyder på att den har värmts upp för mycket eller lagrats för varmt. Om honungen värmts för mycket förstörs de enzymer som naturligt ingår. Även om HMF i sig inte är farligt kan det påverka egenskaper och smak.

Honung som säljs till konsument får inte ha mer HMF än 40 milligram per kilo, om den inte kommer från tropiska regioner då det är tillåtet med dubbelt så mycket HMF. Törsleffs honung innehåller 51 milligram HMF per kilo och är märkt som en blandning som producerats inom EU och utanför EU. Det gör att den inte räknas som tropisk eftersom all sådan honung måste komma från specificerade tropiska länder, angivna på förpackningen.

Eva Hallabro skriver att företaget har svårt att svara på frågor om en enskild produkt, då de inte vet hur produkten har förvarats efter leverans. Törsleffs honung är inte ensam om att ha höga HMF-värden. Icas båda honungssorter och Gårdshonung har värden strax över gränsen på 40 milligram per kilo. Gårds­honungen är märkt att den kommer från Nicaragua och Mexiko så den passerar som en tropisk honung.

Ica säger i en skriftlig kommentar att deras honung innehåller ­honung från tropiska länder, men det är bara på den ekologiska honungen som företaget har angett det på förpackningen. Ica Fyllig & krämig ­honung är däremot bara märkt ”icke EU-land”, ­vilket betyder att den ska jäm­föras med det lägre ­värdet. 

Olika sorters honung

Sorthonug
Honung där mer än hälften av innehållet kommer från samma blomma. Ett vanligt exempel är ljunghonung. Ibland kallas också honung insamlad från en speciell plats eller vid en viss årstid för sorthonung.

Blomsterhonung
En blandning av honung från nektar av olika sorters blommor.

Bladhonung
Honung där bina samlat nektar från bladlöss.

Bagerihonung
Honung som inte får säljas till konsument för att den till exempel hettats upp för mycket kan säljas för att användas som ingrediens i bröd eller andra livsmedel