Hoppa till innehållet

Uppblåsbara cykelhjälmen klarar inte säkerhetsstandarden

Svenska företaget Hövding utvecklar en uppblåsbar cykelhjälm vars design har höjts till skyarna. Men säkerheten verkar vara bristfällig, visar ett nytt test av vår franska systertidning.

Publicerad

Cykelhjälmen Hövding består bara av en tjock krage runt halsen. Vid en krock blåses blixtsnabbt en krockkudde upp från kragen och skyddar huvudet mot skador. I teorin i alla fall. När franska konsumenttidningen Que Choisir, som ingår i samma testorganisation som Råd & Rön, testade Hövding klarade den inte de skyddskriterier som internationella standarder föreskriver.

Hövding uppblåstTill exempel absorberade en uppblåst Hövding inte tillräckligt mycket energi i det standardiserade test där hjälmen släpps mot ett 130 mm brett stålstäd. Resultatet blev betydligt sämre än för vanliga cykelhjälmar. Företaget Hövding förklarar resultaten med att just deras hjälm istället ska testas mot bredare metallföremål än standardens 130 mm, då kommer resultaten bli mycket bättre. Men i trafiken finns många scenarier där just huvudskydd mot smala, hårda föremål är avgörande. Det är långt ifrån alltid cyklistens huvud slår i den breda asfalten, hjälmen ska även skydda mot metallstolpar, trottoarkanter och liknande. 

Det franska labbtestet visar också att Hövding tar lång tid på sig att blåsas upp, 382 millisekunder. Som jämförelse måste airbags för motorcyklar vara fullt uppblåsta på mindre än 200 millisekunder för att få säljas. Varje tusendel sekunds fördröjning ökar risken för att slå i gatan eller den krockande bilen utan tillräckligt huvudskydd.

När Hövding fick ta del av testresultaten gick företaget direkt på offensiven och avvisade alla mätningar som irrelevanta. Eftersom hjälmen Hövding är så annorlunda hävdar företaget att inga befintliga standarder kan användas. Det labb som Que Choisir anlitat tillbakavisar bestämt Hövdings påståenden och anser att vedertagna teststandarder kan appliceras på hjälmen. Labbet är välrenommerat och anlitas bland andra av flera franska statliga ministerier.

Hövding hänvisar istället till sin ”ackrediterade testmetod” som ska visa att den uppblåsbara hjälmen uppfyller alla säkerhetskrav. Ackrediteringen består dock bara av att man låtit det svenska laboratoriet SP testa hjälmen enligt kriterier som SP ansett rimliga. Ingen tredje part i form av myndighet eller annat labb har granskat testmetoden. SP går dock uttryckligen i god för att Hövding är en säker cykelhjälm.

Efter att Hövding blivit varse de negativa testresultaten skickade man snabbt ut hotfulla mejl till alla de europeiska konsumenttidningar företaget trodde skulle publicera resultaten. Råd & Röns testchef fick följande uppmaning:

Vi vill härmed försäkra oss om att ni uppmärksammat felaktigheterna och avstår från att publicera information om Hövding, baserad på dessa testresultat. Om ni inte vidtar rättelse, alternativt väljer att publicera, trots vetskap om de felaktigt utförda testerna, kommer ni orsaka Hövding stor skada med den tyngd och dignitet era rekommendationer har bland konsumenter. Hövding har lagt ner stora resurser på utveckling och testning av vår unika produkt och under sådana omständigheter tvingas Hövding vidta rättsliga åtgärder om ni inte följer vår vädjan.