Hoppa till innehållet
Dina rättigheter Mobiler, smarta klockor & surfplattor

Apples mobilgaranti inte vatten värd

Fukt är mobilens värsta fiende näst efter att tappas i ­marken. Men trots att många mobiler säljs som vattentåliga omfattar garantin ofta inte fuktskador.

Publicerad

Att din mobil är IP-klassad är ingen garanti för att ­garantin gäller om den har fått ­fukt­skador i regnet.

Mobiltelefonen är en dyr investering och går den sönder är det skönt om garantin gäller. Men även om du har köpt en vattenskyddad mobil är risken stor att garantin inte täcker fuktskador. Jonas Björk köpte en ny Apple Iphone XR i en Trebutik. Strax innan Apples ettåriga garanti gick ut slutade den att fungera.
– Jag lämnade in den på en Trebutik och fick reda på att den var vattenskadad. Det förvånade mig eftersom jag hade köpt en vattentät telefon och jag hade inte sysslat med undervattensfoto eller något sådant, säger han.

Jonas Björks mobil fick fuktskada.

Iphone XR är klassad som vatten­skyddad enligt standarden IP 67 (se ruta). Det betyder att den ska klara att vara under vatten i upp till 30 minuter på en meters djup. Jonas Björk säger att mobilen inte har varit nedsänkt i vatten, men att den kanske utsatts för stänk.
– Vad jag minns från morgonen när den gick sönder är att jag tittade vad klockan var på tele­fonen när jag var i duschen. Jag vet inte om den fick stänk på sig då, men några timmar senare när jag var på arbetet dog den, säger han.

Av Tre fick han veta att fuktskadan inte omfattas av Apples ettåriga garanti.
– Efter det har jag försökt få tag på Apple, vilket har varit helt omöjligt, säger han.

Tre menar att operatören helt följer instruktionerna från tillverkaren när det gäller garantin och hur mobilen marknadsförs. I ett mejl skriver Joanna Sassen, press­ansvarig hos Tre, att “Apple har i det här fallet gett iPhone XR en standardiserad märkning som innebär att den, som ny i kontrollerad labbmiljö, klarar vatten upp till en meters djup. Hur Apple har resonerat när de har valt att undanta fuktskador från sin garanti kan de svara bäst på.”

Apple har inte velat svarat på frågor från Råd & Rön om sin garanti. Företagets konkurrent Samsung resonerar lite annorlunda när det gäller fukt­skador och garanti, enligt pr-ansvarig Karin Tångstedt. När en mobil tas in till ­verkstaden trycktestas den för att se om den uppfyller kravet för IP-klassningen. Gör den inte det, och om mobilen inte har några tecken på yttre ­påverkan, täcks en eventuell ­fuktskada av garantin. Om mobilen däremot klarar trycktestet täcks fuktskadan inte av garantin eftersom företaget då gör bedömningen att den har utsatts för mer vatten än vad den ska tåla.

Eftersom garantin är ett frivilligt åtagande är det tillåtet för tillverkaren att göra undantag för till exempel fuktskador även om mobilen är vatten­skyddad. Men som konsument kan du i stället åberopa den treåriga reklamations­rätten om din mobil skulle sluta fungera. Efter sex månader är det dock upp till dig att bevisa att felet är ursprungligt och inte beror på till exempel ett handhavandefel. När det gäller fuktskador är det svårt för konsumenten att få rätt i de fall en tvist uppstår. Vi har gått igenom tolv ärenden från Allmänna reklamationsnämnden som rör fukt­skadade mobiler med IP 67- eller IP 68-skydd. I bara ett av de fallen har kunden fått rätt och då har det handlat om en mobil där skadan har uppstått inom sex månader, det vill säga att bevisbördan legat på tillverkaren. I övriga fall har tillverkarna fått rätt genom att hänvisa till att mobilerna haft skador eller att kunderna har använt dem på ett felaktigt sätt.

 

Läs vårt stora test av mobiltelefoner - inklusive 16 mobiler med IP-klassning

 

 

Så funkar IP-standarden

  • Smarta telefoner och andra elektroniska prylars damm- och ­vattentålighet klassificeras enligt en standard fram­tagen av ­International Electrotechnical Commission. De testade mobilerna får en tvåsiffrig IP-rankning, som talar om vad de ska tåla.
  • IP står för Ingress Protection, den första siffran anger hur dammtålig mobilen är och den andra hur vatten­tålig den är. Vanliga IP-rankningar på mobiltelefoner är IP 67 och IP 68. Här betyder 6:an att mobilen inte ska släppa in något damm. Om mobilen har 7 som andra siffra ­betyder det att den ska kunna sänkas ner temporärt i vatten utan att skadliga mängder tränger in. Har den 8 ska den kunna ligga i vatten kontinuerligt under en tid och under ­omständigheter som tillverkaren har angett.
  • Det betyder att trots att IP-klassningen följer en ­standard behöver samma IP-nummer inte betyda samma sak på olika mobiler. Hos Apple anges till exempel att Iphone 11 Pro med IP 68 ska kunna ligga på ett djup på max fyra meter i upp till 30 minuter medan Iphone 11, som också har IP 68-klassning, ska klara två meters djup under samma tid.
  • Samsung å sin sida anger att deras IP 68-klassade telefoner ska klara upp till 30 minuter på 1,5 meters djup. Det är också viktigt att tänka på att vatten­tåligheten i dessa fall bara gäller sötvatten och om mobilen sänkts försiktigt ner i vatten. 8:an säger inget om att mobilen ska ­klara att hålla vatten ute om den till exempel tappas i vattnet eller utsätts för en vattenstråle. Om mobilen är ­klassificerad för att klara vatten­strålar anges det med en 5:a eller 6:a, beroende på strålens styrka.

 

Det betyder siffrorna

Första siffran: damm
0: Inget skydd.
1: Skydd mot inträngande av fasta ­föremål större än 50 millimeter.
2: Skydd mot inträngande av fasta ­föremål större än 12 millimeter.
3: Skydd mot inträngande av fasta ­föremål större än 2,5 millimeter.
4: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5: Dammskyddad.
6: Dammtät.

Andra siffran: vätska
0: Inget skydd.
1: Skyddad mot droppande vatten.
2: Skyddad mot droppande vatten. ­Apparaten får ej luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.
3: Skyddad mot strilande vatten. Maxvinkel 60 grader.
4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.