Hoppa till innehållet

Tvister: Bitcoinbedragare tog sig in i dator

Beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Publicerad

I bluffannonser på Facebook lovar kändisar att bitcoin är en säker investering. Barbro lockades av detta och tog kontakt med Qtech. En man ringde upp och fick henne att ladda ner programvaran Anydesk. Barbro investerade 66 536 kronor och under det följande halvåret hade hon kontakt med Qtechs representant nästan varje dag. Hon fick dessutom diagram över sin investering. Vad hon inte insåg var att företaget via Anydesk kunde föra över pengar från Barbro till ett eget konto.

När hon till slut fattade misstankar hade ytterligare nära 300 000 kronor försvunnit. Hon kontaktade Swedbank och begärde ett återkallelseuppdrag, men det misslyckades eftersom den bank dit Barbros pengar skulle ha överförts inte kunde hitta någon kontoinnehavare. Barbro krävde då Swedbank på sammanlagt 362 014,40 kronor. Men banken motsatte sig kravet eftersom de kunde konstatera att överföringarna gjorts från Barbros dator och signerats med hennes personliga bankdosa.

Arn instämmer med bankens åsikt. Barbro har själv signerat överföringarna och därför kan banken inte hållas skyldig för att hon förlorat så mycket pengar. Hennes krav avslås.

Beslut i nämnd för alternativ tvistlösning

Texten refererar till ett beslut från en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Om du hamnar i en konflikt med ett företag och inte lyckas lösa den kan du anmäla ärendet för att få saken prövad. Allmänna reklamationsnämnden (Arn) har flera olika avdelningar som prövar de flesta typer av ärenden. Det finns även andra nämnder som prövar konsumenttvister, exempelvis Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN), som avgör tvister mellan mäklare och konsumenter.

Vilka nämnder som är godkända för alternativ tvistelösning avgörs av Kammarkollegiet. En lista på godkända nämnder med kontaktuppgifter hittar du här