Hoppa till innehållet

Kolla din hantverkare

Var noga med att elinstallatören du anlitar är behörig och dokumenterar på rätt sätt annars kan det bli problem med både försäkring och garanti. Familjen Wahlström fick jobba hårt för att få rätt mot byggfirman.

Publicerad

Ulla och Lars Wahlström hade bestämt sig för en grundlig reno­vering av sitt kök. De ville ha nya skåpluckor, tapetsering, målning och framför allt ett nytt golv, med elektrisk golvvärme. De ville gärna ha det gjort före jul, och kontaktade därför flera byggfirmor i höstas. Hernansson Bygg & Service lämnade en offert som såg bra ut. Ulla och Lars Wahlström kontrollerade att firman hade F-skatt, 

familjen wahlströmatt den inte fanns på Svarta listan hos Råd & Rön och att den inte hade några skatteskulder. Sedan skrevs ett avtal och företaget lovade att göra jobbet på fyra veckor. Det skulle vara klart i början av november. 

Fyra månader senare var jobbet fortfarande inte färdigt, och det arbete som hade utförts var av dålig kvalitet. Bland annat hade de nya tapeterna fula skarvar, köksfläkten var felmonterad, trösklar saknades och taket som först hade målats med matt färg hade bättrats på med blank färg. Men det värsta var att familjen Wahlström inte fick någon dokumentation på att golvvärmen hade installerats rätt.

– Elsäkerhetsverket har ju ­tydliga regler för installation av golvvärme, säger Lars ­Wahlström. Det ska göras av en behörig elinstallatör, eller åtminstone ­under överinseende av en installatör som är behörig.

Nya regler

Från och med 1 juli 2017 måste företagen säkerställa att de har medarbetare med rätt kompetens. Det blir också krav på att företagen ska ha minst en auktoriserad elinstallatör fast knuten till sig, och dessutom ha ett särskilt egenkontroll­program.

Paret Wahlström fattade misstankar när de inte fick någon dokumentation på mätvärdena på golvvärmens värmekabel. Kabeln ska mätas före och efter installationen, och dokumentationen ska lämnas till kunden. Men entreprenören skrev bara i ett mejl att ”mätningen kommer ni att ha klistrad bredvid proppskåpet, som alla entreprenörer gör”. Men någon lapp bredvid proppskåpet sattes aldrig upp.

Lars Wahlström begärde vid flera tillfällen, både muntligt och skriftligt, att få se intyg på elinstallatörens behörighet. Men något sådant visades inte upp förrän efter ett par månader, när paret Wahlström hade pratat med Elsäkerhetsverket, golvtillverkare och försäkringsbolag.

– Vi kontaktade företaget som levererade värme­golvet, och de var hammaremycket tydliga i garantifrågan. För att vi skulle kunna få den garanti på 25 år som de utlovade var vi tvungna att ha dokumentation från installa­tören. Och någon sådan hade vi inte. Byggfirman vägrade komma hit, och de svarade inte när vi ringde. Det kändes helt hopplöst, säger Lars Wahlström. 

Kraven på att elinstallationer ska göras korrekt finns för att minska risken för brand. Enligt Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If, ersätts en brandskada i allmänhet fullt ut. Men om något inte utförts korrekt kan man göra ett så kallat ”aktsamhetsavdrag”, det vill säga minska ersättningen.

Efter många mejl och telefonsamtal anlitade Hernansson Bygg till sist en auktoriserad besiktningsman. Men besiktningsmannen anmärkte på att installatören inte hade gjort ett bra jobb. Han hade inte mätt värmekabeln, blandat jordade och ojordade uttag samt lagt för högt effekt­uttag på en grupp i elcentralen, i stället för att dela upp det på flera. Byggfirman lovade att de hade avbrutit sam­arbetet med installatören, och skickade sedan en ny som delvis åtgärdade felen. Men i mitten av mars har paret Wahlström ännu inte fått något mätprotokoll, och har därför inte heller kunnat få garantin från golvfirman.

Skriv ett avtal

Skriv ett ordentligt avtal, godta inte bara en offert. På www.konsumentverket.se kan du ladda ner Hantverksformulär 2014, en mall för avtal vid reparations- och ombyggnads­arbeten.

Kontrollera att firman har F-skatteregistrering och inte har några skulder hos Kronofogden.

Kontrollera att hantverkarna har rätt behörighet. Vid elinstallationer är det ett lagkrav. Vid andra känsliga arbeten, som våtrumsarbeten, finns behörighet som utfärdas av branschorganisation­er, där företagen förbinder sig att följa vissa regler. Försäkringsbolagen kräver att våtrums­arbeten ska vara utförda efter branschens regler för att du ska få full ersättning vid en skada.

På Elsäkerhetsverket är man tydlig med vad som gäller om icke behöriga installatörer utför jobb:

– Då ska man polisanmäla, säger Peter Lindberg, elinspektör. Det är lika illa att utge sig för att vara elinstallatör och sakna behörighet som att låtsas att man är läkare.

– Och om en elinstallatör som har behörighet inte fullgör sina skyldigheter kan vi på Elsäkerhetsverket vidta direkta åtgärder mot den personen, fortsätter Peter Lindberg. Det kan bli fråga om varning eller i värsta fall återkallelse av behörigheten.

Råd & Rön har sökt både byggledaren och vd:n på Hernansson Bygg & Service, men de vill inte kommentera ärendet. 

Här finns info om hantverkare

Allmänt

www.merinfo.se
www.solidinfo.se
www.allabolag.se
Här hittar du bland annat allmän information om företag, namn på befattningshavare och senaste bokslutsresultaten. Du kan även läsa årsredovisningar eller begära kreditupplysning, men då får du betala.

El

www.elsakerhetsverket.se
Elsäkerhetsverket är myndigheten som genom föreskrifter fastställer kraven när det gäller elinstallatörer och hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. På webbplatsen kan du söka på din installatörs personnummer för att se om hen har behörighet.

Vvs

www.sakervatten.se
Säker Vatten är ett servicebolag för VVS-branschen. Bolaget har branschregler som auktoriserade VVS-företag är skyldiga att följa. För att få en auktorisation ställs bland annat krav på utbildade montörer, samt att företaget åtar sig att följa Säker Vattens regler. På www.sakervatten.se kan du söka på företagsnamn och se vilka som är auktoriserade. Man lämnar dock inte ut namn på montörer.

Våtrum

www.gvk.se
Stiftelsen Golvbranschens ­Våtrumskontroll (GVK) utfärdar ­behörighet för arbetsledare, golv­läggare och plattsättare. De ska först ha genomgått relevant gymnasieutbildning eller motsvarande och kan sedan gå GVK:s special­kurser för att få behörighet och en särskild id-bricka. På www.gvk.se kan du se om ett företag är auktoriserat, däremot kan du inte söka på en enskild hant­verkares namn.

www.bkr.se 
Byggkeramikrådet (BKR) har egna branschregler för våtrum. De företag som registreras som behöriga har rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitets­dokument till kunden. Behörighet innebär att minst en våtrumsansvarig arbetsledare, plus personal som utför tätskiktsarbeten, ska ha genomgått BKR:s kurser. På webbplatsen kan du söka på företag. Om du vill ha namn på en enskild hantverkare får du kontakta BKR direkt, på telefonnummer 08-641 21 25.