Hoppa till innehållet

Så går det till i labbet

Vi tvättar, torkar, tumlar, tänder, släcker, böjer, sträcker och sliter. När en produkt har gått igenom ett Råd & Rön-test har den testats så hårt att det ofta bara är skrot kvar av den. 

Publicerad

Vi gör aldrig tester på uppdrag av någon tillverkare eller på beställning. Man kan inte betala oss för att testa något, Råd & Rön betalar i stället laboratorierna för att få produkterna testade.

Våra tester görs ofta i samarbete med andra länders konsumenttidningar som är medlemmar i organisationen ICRT, International ­Consumer ­Research and Testing. Gemensamt för de tidningarna är att de ges ut av oberoende konsumentorganisationer och inte ­innehåller ­annonser. Läsarna ska inte riskera att bli ­påverkade av producenternas marknadsföring, och ingen ska behöva misstänka att tidningarna gynnar vissa annonsörer.

Mer än bara godkänd

Våra tester och laboratoriernas arbete utgår från olika standarder, som produkter ska uppfylla för att vara godkända för försäljning. Men vårt jobb stannar inte vid godkänd/icke godkänd. Vi gör omfattande tester för att rangordna produkterna, vi vill se vilken som är Bäst i test.

För att garantera oberoendet talar vi inte om vilka laboratorier och testanläggningar vi testar våra produkter på.

Våra tre testingenjörer är projektledare. De ­samlar in marknadsinformation före testerna de talar med producenter och säljare, och kartlägger bland annat storsäljare av olika produkter. När ­testet är färdigt utvärderar de laboratorie­resultaten och sammanställer tabellen.

Varje test innehåller mängder av data. Eftersom vi inte har möjlighet att ta med allt i tabellerna gör projekt­ledarna ett relevant urval. För varje testad produkt räknar vi fram ett samlat betyg. Detta är inte summan av delbetygen. Det beror på att de testade egenskaperna ges olika viktningar (tyngd) i det samlade betyget, beroende på hur viktiga de är. Exempelvis är tvättresultatet viktigast i ett tvättmaskinstest och får därför den högsta viktningen. Projektledarna avrundar också betygen.

Ibland händer det att produkter har en allvarlig brist, till exempel en bilbarnstol som innehåller kemikalier eller en vattenkokare där höljet blir för varmt. Då slår en begränsningsfaktor till, som sänker produktens samlade betyg. Allt detta görs för att resultaten ska bli rättvisande, men det gör det tyvärr omöjligt för dig som läsare att själv räkna ut de samlade betygen.

Vi testar regelbundet olika typer av livsmedel. Då letar vi oftast efter någon specifik bakterie, något bekämpningsmedel eller annat som kan vara skadligt för djur och människor. Vi kombinerar vanligen livsmedelstesterna med smaktester, där en utvald smakpanel får äta eller dricka till exempel pasta, russin, apelsinjuicer eller gröna teer.

Vi anlitar även expertpaneler som till exempel bedömer ljudnivå, hanterbarhet, bruksanvisningar. Paneler testar dessutom sådant som inte labben kan mäta, till exempel hur olika strumpbyxor ­eller underställströjor känns att ha på sig. 

Våra tester i siffror

200 hungriga honmyggor

... fanns i burarna där testpanelen stack in armarna i flera timmar varje vardag i tre månader för att testa myggmedel.

50 timmar

... kör vi symaskiner enligt ett givet schema, med både korsstygn och raka stygn.

100 gånger

... låter vi alla mobiler falla ner på hårt underlag från 80 centimeters höjd för att testa hur stötsäkra de är.

30 000 gånger

... böjs gummistövlarnas sulor ­ i en särskild maskin. Sedan ”antikbehandlar” vi dem så att de åldras på konstgjord väg – och böjer dem 30 000 gånger till!

70 timmar

... pågår hållbarhetstestet av slipmaskiner. De sätts fast i en apparat och körs i princip oavbrutet tills de har slipat ner ett tjockt trästycke.

800 kronor kilot

... kostar dammet som vi köper in för att suga upp med damm­sugarna.

2 000 sommardäck

... köper vi varje år. De testas sedan på fyra olika test­- anläggningar, i tre olika länder.

1692 tvättmaskiner

... har vår testorganisation skickat till labbet sedan 2013.

323,5 liter glass

... gjorde vi under testet av glassmaskiner. Labbpersonalen hade nog gofika varenda dag då!

Tv-apparater

Tv-testet är ett av våra största test. Varje år testar vi cirka 280 apparater. Labbpersonalen använder avancerad kalibreringsutrustning för att ta fram de optimala inställningarna för bildegenskaper, som skärpa och kontrast. Bildkvaliteten är i fokus och bedöms, förutom genom tekniska mätningar, av en testpanel bestående av tre experter och två lekmän. Vi mäter bland annat också betraktningsvinklarna, det vill säga hur bra man ser beroende på var man sitter i förhållande till tv:n, och även hur bra ljudet är.

Brödrostar

Under testet rostar vi två skivor åt gången, tre omgångar efter test brödrostarvarandra. De rostade brödskivorna bedöms och jämförs med den standardiserade internationella brödrostningsskalan. En perfekt rostad brödskiva ska vara jämnt rostad, utan brända hörn eller vita kanter. Vi mäter också bland annat hur lång tid det tar att rosta brödet, hur lätt det är att göra rent rosten och om knapparna kärvar.

Gräsklippare

När vi testar gräsklippare körs de på en standardgräsmatta som robotklippareklipps ner från 40 millimeter till 25 millimeter – på blött, tjockt och långt gräs vid olika tillfällen. Robotgräsklippare får åka emot olika hinder. Vi kollar bland annat säkerheten, laddtiden och hur stor yta de kan klippa på en laddning. Ljudmätningen är viktig. Vid testet mäts antalet decibel och vi har dessutom en expertpanel som bedömer hur störande ljudet är. Panelen bedömer dessutom hanterbarheten – till exempel hur handtagen känns, om de går att ställa in på olika höjd och hur lätt det är att byta inställning för klipphöjd.

Testprogrammen

Testprogrammen uppdateras med jämna mellanrum. Detta gör vi dels för att spegla ändrade vanor hos konsumenterna, dels för att förhindra att tillverkarna anpassar sina modeller för att göra bra ifrån sig på just de egenskaper vi testar.

Tvättmaskiner

Först testar vi tvätteffek­tiviteten och sköljningen vid 40 grader – både för bomulls- och syntettvätt – i fulla och halvfulla maskiner. I testets miljödel kontrolleras förbrukningen av vatten och energi. Hanterbarheten är viktig. Den bedöms av en expertpanel som bland annat tittar på hur lätt maskinen är att ladda och lasta ur, hur lätt det är att förstå text och symboler på panelen, hur lätt det är att rengöra tvättmedelsfack, samt hur lätt det är att komma åt filter och tömma pumpen.

Antirynkkrämertest antirynkkräm

Vi anlitade närmare 400 kvinnor i åldrarna 31–70 år, och varje kräm testades av 30 personer. De fick två produkter, en testkräm och en vanlig ”standardkräm”, som de fick smörja in på vardera ansiktshalvan. Kvinnorna använde sedan krämerna i fyra veckor. Därefter fick de uppskatta effekten, och den uppmättes även i laboratoriet. Där mättesrynkorna vid ögonpartiet med 3D-analys.