Hoppa till innehållet

Så skapar du en miljövänlig trädgård

Stora välmanikyrerade gräsmattor kan se imponerande ut, men de är inte bra för den biologiska mångfalden. Gör dig själv och naturen en tjänst och satsa på en miljövänlig trädgård.

Publicerad

ettNär din inre latmask

Låt naturen få vara natur i trädgården också. Stora gräsmattor som kräver mycket gräsklippning, gödsel och mossmedel är både jobbigt för dig och dåligt för miljön. Låt en bit av trädgården få vara äng, som du slår med lie i stället. Ängsmark lockar till sig insekter och ökar den biologiska mångfalden. När du klipper gräsmattan, låt gräsklippet ligga kvar och ge näring till gräset. Rensa inte så att det blir öppen jord, det leder till att vatten avdunstar snabbare. Låt löven ligga kvar under buskar och häckar i stället. Ta inte bort alla blad i perennrabatten på hösten, de multnar och blir till ny näring. 

tvåAnvänd naturlig näring

I stället för att använda konstgödsel, starta en kompost där du samlar trädgårdens avfall. När det har förmultnat sprider du det i landet. Du kan även göra nässelvatten genom att låta nässlor dra i vatten i några dagar, eller guldvatten genom att blanda en del urin med tio delar vatten som du vattnar med. Slentriangödsla inte och gödsla inte för sent på säsongen, eftersom det då bara kommer att läcka ut och försura våra vattendrag. 

treOdla saker att äta

Plantera bärbuskar som ger mat till dig själv också, så slipper du köpa importerade bär. Vinbärsbuskar kräver nästan ingen skötsel och ger stora skördar. Potatis, lök och jordgubbar är bland de mest besprutade grödorna du kan köpa i butik. Odlar du dem själv slipper du gifterna. 

fyraSkippa kemiska medel

Många småkryp som hjälper till och pollinerar och utför andra tjänster i trädgården, som till exempel att bryta ner organiskt material, slås ut av kemiska bekämpningsmedel. Ta bort ogräset med handkraft i stället. Täck öppen jord med halm eller gräsklipp för att hålla undan ogräset. Skölj bort ohyra och bladlöss med trädgårdsslangen eller använd såpvatten. Då får bladlössen inte fäste.

femMata insekter och fåglar

Välj olika sorters blommor så att du har något som blommar från tidigt på våren, som vintergäck, snödroppar och påskliljor, till senblommande varianter som rudbeckior och brittsommaraster. Då får bin och andra pollinerande arter mat under hela säsongen. Kryddväxter som salvia, oregano och lavendel är till nytta för dig och insekterna. Fåglar uppskattar växter som är gröna året om, till exempel tujor, rododendron och idegran. Där kan de söka skydd. Hasselbuske, rönn och bukettapel bidrar med bär och nötter under vintern till fåglarna.

 

Gifter från bensinklippare

Bensingräsklippare går på fossilt bränsle och sprider ut giftiga polyaromatiska kolväten, som är misstänkt cancerframkallande. En undersökning från Stockholms universitet visar att en gräsklippare kan släppa ut lika mycket polyaromatiska kolväten under en timmes körning som en bil med katalysator gör under 15 mils körning. Värst utsatt är den som går bakom gräsklipparen. Välj handjagare, el-, batteri- eller robotgräsklippare så slipper du utsläppen.

 

Begränsa invasiva arterna

Invasiva arter är växter som inte naturligt finns i Sverige, utan har förts hit av människor. Dessa arter är ett hot mot den biologiska mångfalden. Enligt Naturvårdsverket är blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros de största hoten, men snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogklematis kan bli lika problematiska. Dessa arter ska man enligt myndigheten vara försiktig med och se till att de inte sprider sig.

 

Insekterna minskar

Mer än 40 procent av insektsarterna i världen minskar och en tredjedel är utrotningshotade, visar en ny rapport som publicerats i tidskriften Biological Conservation. Insekter är vitala för att ekosystem och matproduktion ska fungera. Minskningen beror bland annat på att jordbruket intensifierats, nya bekämpningsmedel och klimatförändringar.

 

Trädgård viktig för mångfald

Villaträdgårdar innehåller generellt en större variation och mångfald jämfört med offentliga parker. "Tänk om alla trädgårdsägare minskade gräsklippningen med 10 procent – det skulle bli enorma ytor. Även de som bara har en balkong kan bidra genom att ha några urnor med kryddor och lavendel", säger Roger Elg, landskapsarkitekt och lärare i planering och förvaltning av park och trädgårdar på Sveriges Lantbruksuniversitet.