Hoppa till innehållet

Skydda ditt hem mot tjuvar

Allt fler skyddar sina hem med larm. Men ett larm kan aldrig ge dig hundraprocentig garanti mot tjuvar. Grannsamverkan, säkerhetsdörrar och fönsterlås kan vara väl så effektivt.

Publicerad

Under 2014 anmäldes 22 400 bostadsinbrott enligt Brottsförebyggande rådet – det är en ökning med sex procent från året innan. 14 600 inbrott gjordes i villor, resten i lägenheter och fritidshus. Och i takt med att inbrottssiffrorna ökar är det allt fler som väljer att skydda sina hem.

– Vi rekommenderar grannsamverkan i första hand, säger Lotta Mauritzson, Lotta Mauritzsonrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen. Att ha koll på varandras hus, tömma brevlådor, klippa gräsmattor, parkera en bil på uppfarten – allt sådant är viktigt för att avskräcka från inbrott.

– För det andra ska man se över dörrar och fönster, ha bra lås, sätta upp brytskydd och andra säkerhetsanordningar.

– I tredje hand kan du fundera på ett larm, men ta då alltid kontakt med ditt försäkringsbolag först för att höra vad de rekommenderar, säger Lotta Mauritzson. Det är också bra att söka på olika larmföretag på nätet och jämföra deras priser och utbud.

Olika larmprodukter och larmfirmor certifieras av Svensk brand och säkerhetscertifiering AB.

– Det är viktigt att anlita en certifierad anläggarfirma, påpekar Lotta Mauritzson. De har intygade fackkunskaper och vet vilka larmkomponenter som är godkända.

 

Fakta: Innan du skaffar larm

  • Prata med ditt försäkringsbolag. De samarbetar med olika larmföretag, och du kan få rabatt på försäkringen om du tecknar ett specialavtal.
  • Kolla certifierade larmfirmor och produkter hos Svensk brand- och säkerhetscertifiering.
  • SSF Stöldskyddsföreningen, kan upplysa dig om grannsamverkan, vad du ska tänka på när du skaffar larm och andra brottsförebyggande tips.

 

Hemlarmen är i regel anslutna till en larmcentral, och i priset ingår uppkoppling till den. Fem bolag i Sverige har egna larmcentraler: G4S, Securitas, Sector Alarm, Svenska hemlarm och Verisure. Andra leverantörer kan välja att samarbeta med någon av dessa. För vissa billigare larm kan du själv bestämma om en väktare ska åka ut eller om larmföretaget ska ringa en kontaktperson. I många hemlarm ingår fria utryckningar. Ibland finns det dock begränsningar, till exempel att du ska bo inom 50 kilometer från ett av larmföretagets lokalkontor. Larmföretagens personal har inga polisiära befogenheter, som att anhålla någon, men de får hålla fast en inkräktare tills polisen kommer.

Priserna på larm varierar stort. De finns av två typer, hyrlarm eller friköpta. Ett hyrlarm har lägre startkostnad och ska lämnas tillbaka till larmföretaget om du säger upp avtalet. Hyrlarmen kan ha en startavgift på 1 000–3 000 kronor och en månadskostnad på 25–400 kronor.

De friköpta larmen får du behålla. Dessa säljs ibland med låg månadskostnad, runt 300 kronor, men med lång bindningstid, upp till fem år. Betalar du en engångssumma blir den hög, 4 000 – 8 000 kronor. Friköpta larm är i regel inte anslutna till en larmcentral, så där kan du själv välja om du vill vara ansluten, och i så fall till vilken central. Men kontrollera först att den teknik ditt larm har fungerar med den larmcentral du väljer.

Larmpaketen kan innehålla olika saker – tjuvlarm med ljudsignal, rökdetektor, larm om vattenskada med mera. Det finns till och med larm som reagerar på om lufttrycket ändras i huset, det vill säga om en dörr öppnas eller ett fönster slås sönder.

– Alla behöver inte totallarm, säger Lotta Mauritzson. De passar bäst i avsides belägna hus, kanske i fritidshus som du inte besöker under vinterhalvåret. Många pensionärer som bor utomlands längre perioder skaffar också ofta totallarm.

Men att ha ett larmföretags dekaler på fönsterrutorna är som sagt ingen garanti för att du inte får inbrott, grannsamverkan är A och O. Brottsförebyggande rådet har i en undersökning konstaterat att risken för olika typer av brott minskar med runt 20 procent om grannarna har koll på varandras bostäder.

 

 

Läs även: Larm syns på Hemnet