Hoppa till innehållet
Dina rättigheter Bilutrustning & -tillbehör

Var noga med avtalet på bilverkstan

Besöket i bilverkstaden leder ofta till tvist mellan kund och företag. Motoravdelningen är också den del av Svarta listan som fått flest nya företag i vår senaste uppdatering. Men det finns saker du kan tänka på för att slippa hamna i problem.

Publicerad

Mekanikern kan mycket väl ha gjort ett ­fackmässigt bra jobb utan att bilens problem har blivit löst.

Köp av begagnade bilar och verkstadsbesök är vanliga orsaker till missnöjda kunder. Enligt en undersökning som Konsumentverket genomförde 2017 kostar dåliga bilköp svenskarna fem miljarder kronor varje år. Att det ofta skär sig mellan kund och leverantör i fordonsbranschen kan enligt Fredrik Selrot, som är vägledare på Konsumentverkets Hallå Konsument, bero på att man vid verkstadsbesöket köper en tjänst och inte en vara.

Fredrik Selrot är expert på motorrelaterade konsumentfrågor på Konsumentverket.

– Det man ska tänka på när man lämnar in bilen på reparation är att du köper en tjänst, du köper inte ett resultat. Det kan innebära att du får tillbaka bilen olagad, men ändå får betala för själva tjänsten. Arbetet med bilen kan vara fackmässigt utfört, utan att resultatet man vill ha har uppnåtts, säger han.

Men det är svårt för kunden att veta om verkstaden verkligen har gjort sitt jobb på ett fackmässigt sätt.

– Om man inte kommer överens kan det vara en bra idé att lämna in bilen till en annan verkstad och få felsökningen som den första verk­staden har gjort kontrollerad, säger Fredrik Selrot.

Här hittar du alla motorföretag på Svarta listan


Om den nya verkstaden kommer fram till samma resultat som den första är det du som kund som får stå för undersökningskostnaden. Om det däremot visar sig att den första verkstaden hade fel kan den få stå för kostnaderna.

Som kund hos verkstaden är man ofta i ett underläge kunskapsmässigt. Men det finns skrivningar i konsumenttjänstlagen som är till för att skydda dig. Till exempel ska verkstaden avråda från reparation om åtgärden inte är till rimlig nytta.

– Där finns en praxis på att om kostnaden för reparationen skulle uppgå till mer än 50 procent av bilens värde bör bilverkstaden avråda från reparation, säger Fredrik Selrot.

Verkstaden ska heller inte göra jobb som man inte har avtalat om.

– Om turbon är trasig kan de inte på eget bevåg laga bromsarna. Finns det inget avtal kan de inte kräva betalt för den delen av jobbet, säger Fredrik Selrot.

Men det finns undantag.

– Om bromsarna är helt söndriga på bilen kan det finnas grunder för dem att laga dem om det annars är fara för liv och hälsa, säger Fredrik Selrot.

Verkstaden ska enligt lagen ta tillvara konsumentens intresse och samråda med denna om vilka åtgärder som ska göras. Och just kommunikationen i samband med verkstadsbesöket tycker Fredrik Selrot är viktig. Han rekommenderar att ha kommunikationen med verkstaden skriftligt via till exempel mejl eller sms för att det inte ska bli någon diskussion i efterhand om vad som har bestämts. Du bör också vara noga med att be om att få uppgifter om det som verkstaden tänker göra skriftligt. Om ni pratar i telefon kan det vara en bra idé att spela in samtalet.

– Det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i utan att tala om det, säger Fredrik Selrot.

Han poängterar också att det är en bra idé att hålla sig lugn även om du tycker att du har blivit fel behandlad.

– Som konsument ska man stå upp för sina rättigheter och man ska inte ge sig, men det finns ingen anledning att gå upp i affekt. Det är alltid lättare för den du diskuterar med att krypa till korset om ni kan prata med varandra. Att börja bråka leder sällan någon vart, säger Fredrik Selrot.

Blir det en otrevlig situation kan det enligt honom vara bättre att fortsätta diskussionen skriftligt.

En sak du kan göra för att känna dig tryggare när du lämnar in bilen är att kontrollera om verkstaden är med i en branschorganisation och har förbundit sig att följa den branschöverenskommelse som finns med Konsumentverket.

Priset på verkstadsbesöket är en vanlig tvistefråga. Om kostnaden för reparationen väntas bli högre än 2 000 kronor ska du enligt överenskommelsen få en skriftlig prisuppgift. Om prisuppgiften är ungefärlig får den inte avvika med mer än 15 procent från det uppskattade priset. Om du går med på att reparatören ska arbeta på löpande räkning ska priset vara skäligt. Men vad som är skäligt är svårt att säga.

– Bara för att ett pris är högt behöver det inte vara oskäligt. Att klippa sig hos en frisör vid Östermalmstorg kan till exempel vara mycket dyrare än att klippa sig hos en frisör i Molkom utan att det är oskäligt, säger Fredrik Selrot.

Däremot kan du som kund alltid kräva en specificerad faktura för att se vad verkstaden har tagit betalt för.

När något går fel i samband med en reparation kan kunden enligt Fredrik Selrot hamna i något som liknar en gisslansituation.

– För att du ska kunna driva en tvist vidare men ändå få livet att fungera kan du vara tvungen att betala bilverkstan för att få ut bilen. Det innebär inte att du måste ge upp dina krav. Du kan gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden i efterhand. Det är bra i det fallet att meddela bilverkstan att man är i tvist och att man betalar under protest, säger Fredrik Selrot. 

Kolla upp din verkstad

Det finns en branschöverenskommelse mellan Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Fordonsverkstäders Förening och Konsumentverket kring bilreparationer som förtydligar och kompletterar lagarna. Kolla om din verkstad är med i en branschorganisation eller har förbundit sig att följa överenskommelsen på annat sätt.

Överenskommelsen säger bland annat:

  •  Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift om upp­draget väntas kosta mer än 2 000 kronor.
  •  En ungefärlig prisuppgift får inte överskridas med mer än 15 procent, dock högst med 2 000 kronor.
  •  Om kunden har gett ett högsta pris får det inte överskridas.
  •  Verkstaden är skyldig att avråda från ett uppdrag om det inte är till rimlig nytta för kunden, till exempel om priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde.
  •  Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men är lämpligt att utföra samtidigt, ska kunden först kontaktas.
  •  Om reparationen är standard­betonad ska en tidpunkt för leveransen sättas vid beställningen och antecknas på bekräftelsen.

 

Du hittar hela överenskommelsen på konsumentverket.se. Medlemsregister för branschorganisationerna finns på fordons­verkstader.se och mrf.se.