Hoppa till innehållet

Experten: Luften kan vara giftigare inomhus

Osynliga, nästan viktlösa och ofta helt utan lukt. Ditt hem är fullt av partiklar och gaser som kan orsaka irritationer och allergiska reaktioner.

Den 5 december 1952 la sig en dimma över London. Det kalla vädret gjorde att koleldningen ökade och stillastående luft gjorde att avgaserna inte ventilerades bort. När dimman drog bort fyra dagar senare hade 4 000 personer dött akut av den dåliga luften. Hälsoeffekterna kom även efteråt och sammanlagt tror man att 15 000 personer dog.

Länge trodde man att det endast var dylika extrema händelser där dålig luft hade hälsoeffekter. Men i början av 90-talet gjordes ett experiment i USA där man jämförde halter av luftföroreningar med hur många som togs in på sjukhus och dog. Studien visade att de både orsakar akut ökad dödlighet och kronisk dödlighet i form av cancer.

I Sverige orsakas varje år 7 000 förtida dödsfall av föroreningar, trots att vi har förhållandevis ren luft. WHO har rekommendationer för hur höga halterna av partiklar får vara. Men dessa är bara rekommendationer och på vissa gator i biltunnlar och i tunnelbanan kan de vara mycket högre. 

Luften i våra hem påverkas av utomhusmiljön, men även av vad vi gör hemma, säger Aneta Wierzbicka, docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet. Doftljus, vedeldning, hur ofta vi städar och med vad påverkar inomhusluften. Framför allt orsakar matlagning och levande ljus ett stort utsläpp av partiklar.

– Jag säger inte att vi inte ska laga mat, men se till att använda köksfläkten och att den fungerar som den ska, säger hon.

Aneta Wierzbicka tycker att köksfläkten borde gå på automatiskt och är kritisk till kök där den inte sitter direkt ovanför spisen.

– Ibland verkar det som om fokus är på att designen ska vara estetiskt tilltalande snarare än effektiv, säger hon.

Aneta Wierzbicka är docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet.

Andra steg för en bättre inomhusluft är att se till att ventilationen fungerar som den ska och att undvika att addera partiklar från till exempel levande ljus eller starka rengöringsprodukter. Har du köpt en ny möbel som luktar ska du se till att vädra.

– Det är bra att städa ofta för att få bort partiklar i hemmet, men det räcker med att använda ett milt rengöringsmedel eller bara vatten, säger Aneta Wierzbicka.

Men hur farliga kan partiklar från mat och stearinljus egentligen vara? Frågan är inte helt utredd, den är svår att studera eftersom mängden partiklar inomhus påverkas så mycket av vad de som bor där gör. Men Aneta Wierzbicka säger att de kan vara farligare än vad många tror.

– Det finns några studier, bland annat en vi har gjort på 15 hushåll i Sverige, som visar att partiklarna i inomhusluften är giftigare och orsakar kraftigare inflammatoriska reaktioner hos möss, än partiklar utomhus gör, säger hon.

Det gör luften oren

  1. Förutom sotpartiklar från ljuset är själva doften i doftljuset en gas som kan orsaka irritation.
  2. Levande ljus orsakar stort utsläpp av partiklar. Generellt bildas fler partiklar från paraffinljus än från stearinljus.
  3. Luftkvaliteten inomhus beror delvis på luftkvaliteten utomhus, till exempel pollen, avgaser och partiklar som slits från bromsar, hjul och vägbanor.
  4. Vedeldning är en stor källa till partikelutsläpp. Har du öppen brasa är det viktigt att undvika att det bildas mycket rök och se till att den inte drar in i rummet.
  5. Många partiklar som bär med sig allergener är så lätta att de kan vara luftburna under lång tid.
  1. Vi har testat hur bra luftrenarna är på att ta bort virus från luften. Resultatet visar att de som är bra på att ta bort partiklar generellt sett också är bra på att ta bort virus. Men om de skyddar från sjukdom går inte att säga.
  2. Matlagning orsakar stora utsläpp av partiklar. Därför är det viktigt att ha en bra fläkt, och att se till att använda den.