Hoppa till innehållet

Så testar vi luftrenare

För att testa hur bra luftrenarna renar luften fyllde vi ett rum med specialrök med både partiklar och gaser.

Vi lät luftrenarna stå på i 30 minuter i rummet med specialrök. Därefter mätte vi mängden partiklar och gasmolekyler som eliminerades från luften.

  1. Testkammaren ventileras.
  2. Rummet fylls med rök.
  3. Luften mixas.
  4. Luftrenaren får en halvtimme på sig att rena luften.

CADR (clean air delivery rate) är det uppmätta värdet på hur bra luftrenaren rengör luften. Uppmätt rumsstorlek är vad luftrenaren bör klara baserat på mätresultaten.

Vi har även bedömt hur säker luftrenaren är och om den utsöndrar några oönskade ämnen, så som ozon.

Ljudbetyget bygger på uppmätt ljud i labb samt en testpanels bedömning av ljudets karaktär, i både max- och miniläge.

Energiförbrukningen är mätt i maxläge, standby samt hur effektiv den är i förhållande till CADR-värdet.

Delbetygen har en 9-gradig skala där 1 är sämst och 9 bäst.

Det samlade betyget har en 100-gradig skala där vi har viktat delbetygen så här:

Luftrening: 65 %

Säkerhet/oönskade ämnen: 10 %

Energiförbrukning: 10 %

Ljud: 10 %

Information: 5 %