Hoppa till innehållet

Hiskeligt höga halter

Flera kosttillskott innehåller mycket högre halter vitamin än vad vi behöver. Det är inte bara onödigt – det kan vara rent skadligt.

Var femte svensk – 21 procent – äter någon form av kosttillskott. Varje år spenderar vi ungefär fem miljarder kronor på piller och pulver som utlovar bättre hälsa och ett längre liv. En enorm summa pengar, framför allt med tanke på att de läggs på något som oftast är helt onödigt. Enligt en undersökning som Livsmedelsverket har gjort, Riksmaten, får de allra flesta i sig de näringsämnen de behöver från maten.

Tvärtom kan höga halter vitaminer och mineraler från kosttillskott vara direkt hälsoskadliga. Flera studier har kopplat vitaminer i kosttillskott till ökad risk för cancer, en ny studie från Göteborgs universitet visade till exempel nyligen att kosttillskott med antioxidanter kan öka spridningen av hudcancer.

B6-vitamin säljs med argument om att det ska ”motverka trötthet och utmattning”, ”bidra till immunförsvarets normala funktion” och vara ”viktigt för mental hälsa och minnet”. Något som många efterfrågar så här på höstkanten. 

Råd & Rön har testat 30 kosttillskott med B6- vitamin. Flera av dem innehåller enorma halter B6. Det är vanligt förekommande produkter som vi har köpt från gym, i hälsokostaffärer, på apotek och på nätet. Ett av kosttillskotten innehåller mer än hundra gånger det rekommenderade dagliga intaget.

Hundra gånger den rekommenderade dosen – betyder det att man blir hundra gånger piggare? Får hundra gånger starkare immunförsvar?

– Nej, tyvärr fungerar det inte så, man kan inte multiplicera vitamin på det sättet, säger Anna Edberg, projektledare för testet på Råd & Rön.

Tvärtom kan en överdos av B6-vitamin resultera i nervskador, som i allvarliga fall inte försvinner när man slutar äta vitaminen.

– Studier på både djur och människor har visat att höga doser, över 500 milligram per dag, kan ge allvarliga och bestående skador på nervsystemet. Även i lägre doser runt 100 milligram per dag har man sett biverkningar om man tar tillskotten under flera års tid, säger Anna Edberg.

I Sverige har vi inga gränsvärden för vitaminer och mineraler. Men EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har fastställt den högsta mängden som är säker att äta under lång tid, det så kallade UL-värdet. För B6-vitamin är UL-värdet 25 milligram per dag. Våra grannländer har gjort en ännu hårdare bedömning – i Danmark är den tillåtna maxdosen 3 milligram, och i Norge 4,2 milligram per dag. I USA är gränsen 100 milligram per dag.

Nio av de kosttillskott Råd & Rön har undersökt innehåller högre halter än EFSA:s UL-värde, och två ligger på gränsen. Thorne B-complex #6, som innehåller 238 milligram B6-vitamin, överskrider gränsen med nästan tio gånger. På burken från Thorne saknas information om det rekommenderade dagliga intaget, vilket ska finnas.

Thorne vill inte bli intervjuade på telefon, men skriver i ett mejl att det var tryckfel på några burkar, men att det har ändrats. Vidare skriver de att EFSA:s UL-värde inte är en lag eller riktlinje, utan bara ett dokument bland andra.

– Det finns alldeles för få studier för att säkert kunna säga vid vilken mängd B6-vitamin som det finns en risk för allvarliga biverkningar, och då måste man utgå från försiktighetsprincipen. Det är det EFSA har gjort i sin bedömning, säger Anna Edberg.

 

Unik granskning

Kosttillskott räknas som livsmedel, och genomgår därmed inte kontroller som läkemedel gör. Den som säljer produkten ansvarar för att den är säker. Säljs kost tillskotten på Siba är det elektronikkedjan som har ansvaret. Kommunerna har kontrollansvaret.

– De gör sällan en analys av innehållet, utan kontrollerar bara innehållsförteckningen, säger Anna Edberg.

Upptäcks en produkt som är hälsofarlig, kan kommunen bara förbjuda enskilda aktörer att sälja den, de kan inte införa ett rikstäckande försäljningsförbud.

– När det gäller kosttillskott är det brist på både lagar och kontroll, säger Anna Edberg.

 

Falun, Gävle och Stockholms kommun har förbjudit ett antal kosttillskott med vitamin B6, då de innehöll allt för höga halter. Försäljarna fick några veckor på sig att bevisa att produkterna var säkra. Ingen lyckades göra det. Ärendena har gått till domstol men inte avgjorts än.

Mängden vitamin får inte vara mindre än 20 procent under, eller mer än 50 procent över, den mängd som står på förpackningen. Tillverkarna stoppar gärna i lite extra för att undvika att mängden vitamin bryts ner före bäst före-datumet.

När Råd & Rön analyserar innehållet i kosttillskotten, ser vi att innehållet i två produkter skiljer sig rejält från den angivna mängden. Great Earths Vitamins B-complex 100 innehåller mer än dubbelt så mycket som den angivna. Den omgången har dragits in efter Råd & Röns analys.

Self Omninutrion B-plus Complex innehåller bara lite drygt en tredjedel av vad det står att den ska innehålla. För låga doser är vilseledande för konsumenten, och inte bra om någon skulle ha en brist.

Kosttillskotten kostar ofta flera hundra kronor per burk. Bättre Hälsas mega Greens kostar 12,50 kronor per dag, om man ska äta den rekommenderade dosen på 5 kapslar per dag.

Dyrt, särskilt med tanke på att B6-vitamin finns i nästan all mat, som till exempel i kött, fisk och ägg, men även i potatis, frukt, bär, juice och matbröd. Enligt Riksmaten är intaget av B6-vitamin i genomsnitt 2 milligram per dag, vilket är över det rekommenderade dagliga intaget på 1,2 milligram för kvinnor och 1,6 milligram för män.

– Konsumenter som känner sig trötta kanske tror, eller blir rekommenderade, att äta B6-vitamin för att de lider av en brist. Men det är ovanligt, i stället riskerar de att lägga ut stora summor pengar på något som i bästa fall är helt onödigt, och i värsta fall ger risk för allvarliga biverkningar, säger Anna Edberg.

 

SLUTSATS

Du behöver troligen inte kosttillskott – de allra flesta får i sig mer än nog från maten.

Barn under två år och äldre som inte är ute mycket kan behöva tillskott av D-vitamin. Gravida, och de som vill bli gravida, rekommenderas äta folsyra. Veganer kan också behöva tillskott.

Vitaminhalten skiljer enormt mycket mellan olika kosttillskott.

Var försiktig med kosttillskott som marknadsförs med påståenden om mirakulösa effekter. Ofta stämmer inte påståendena och det finns sällan information om bieffekter.

Vissa kosttillskott, som har förbjudits i Sverige på grund av att de är farliga för hälsan, säljs ibland på nätet.

Berätta för din läkare att du använder kosttillskott. Det kan finnas kombinationer med läkemedel som är skadliga.

Bara för att produkten säljs i en svensk butik är det inte säkert att den är kontrollerad och säker.

 

Varning för överdosering

D-vitamin: kan leda till en obalans av kalcium, och det kan leda till njurskador. B3-vitamin (finns oftast i bantningsmedel): kan leda till akuta besvär i form av rodnad och hjärtklappning, så kallade flusher. A-vitamin: kan leda till fosterskador.

 

”Inte mycket bättre för att man äter dubbelt så mycket”

Bara för att vitaminer är bra för oss, och att brist på vitaminer kan ge problem, behöver det inte betyda att det är bra för oss att stoppa i oss extra.

Många tillverkare av kosttillskott hävdar att maten inte innehåller lika mycket näring i dag, och att man därför måste fylla på med vitaminer från kosttillskott.

– Det där är struntprat. Det är endast marginella skillnader på näringen i dag jämfört med tidigare, säger Lars Ellegård, överläkare och docent i klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin.

På sajten Kurera.se, som skriver om kosttillskott, står det att brist på B6-vitamin bland annat visar sig som PMS-besvär, karpaltunnelproblem, neurologiska skador, hjärtproblem, psykisk ohälsa, infertilitet, depression, koncentrationsproblem, övervikt och mycket mer.

– Vitaminer är nyttiga för ett specifikt skäl, och för lite är självklart inte bra. Men för dem som får i sig tillräckligt blir det inte bättre av att de äter dubbelt så mycket, säger Lars Ellegård.

Enligt honom stämmer det inte att B6-vitamin hjälper mot PMS och karpaltunnelsyndrom.

– Eftersom vitaminer låter nyttigt har man testat dem som behandling för flera olika sjukdomar. Men det finns inget vetenskapligt bevis för att det fungerar. PMS beror knappast på vitaminbrist, säger Lars Ellegård.

Dessutom ska vitaminer som intas i medicinskt syfte klassas som läkemedel. Det är inte tillåtet att skriva att kosttillskott förebygger, botar eller lindrar sjukdom eller ohälsa.

Råd & Rön har testat kosttillskott som är tänkta som ett tillskott till den vanliga kosten för friska människor under lång tid. Under de förutsättningarna har kosttillskott obetydlig effekt, visar flera stora studier.

– De allra flesta som köper vitaminer gör det i onödan, säger Lars Ellegård.