Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Lev miljövänligt Mobiler, smarta klockor & surfplattor

Noll koll i Googlefabriken

Marknaden för surfplattor blomstrar, men arbetsförhållandena i fabrikerna fortsätter att vara dåliga. Få företag betalar levnadslön, och många företag förbjuder arbetare att gå med i facket.

Publicerad

De flesta surfplattetillverkare har riktlinjer som beskriver hur goda arbetsförhållanden ska säkerställas och miljön bevaras. Men när man läser lite noggrannare framträder brister. Riktlinjerna sträcker sig mest bara till att se till att lagar och regler följs.

Sällan går företagen utöver dessa; inget företag ger till exempel sina arbetare levnadslön. Oftast saknas dessutom kontroller som säkerställer att riktlinjerna följs, speciellt hos underleverantörer. Många arbetare förvägras också rätten att ansluta sig fackligt och organisera sig för att tillsammans kunna förhandla om bättre rättigheter.

Saknas mätbara mål

Samma med miljön. Även om det finns visioner saknas mätbara mål och tidsplaner för när de ska uppnås, och riktlinjer för underleverantörer saknas. Detta kommer fram i Råd & Röns granskning av arbetsförhållandena i tillverkningen. Granskningen omfattar alla stora tillverkare av surfplattor.

En god nyhet är att de flesta tillverkare i studien har tagit steg för att förhindra att konfliktmineraler används. De flesta gör åtminstone en grundläggande undersökning för att ta reda på var mineralerna kommer ifrån. Bäst resultat i Råd & Röns granskning får Acer. De svarade på våra frågor, har etikriktlinjer som är genomgående för hela produktionskedjan, system för återvinning av surfplattor samt är engagerade i organisationer som arbetar för en hållbar utveckling.

Även Apple hamnar högt upp i tabellen, alla skandaler till trots. Apple svarade inte på vår enkät och tillät inte heller besök i fabriker. Men företaget hade tillräckligt mycket information tillgänglig offentligt för att vi skulle kunna göra en bedömning.

Bland annat publiceras en lista på underleverantörer samt om överträdelser av riktlinjerna gjorts. Apple erbjuder även gratis utbildning och utvecklingsprogram för anställda och arbetare i leverantörsledet.

I undersökningen har vi tittat extra på Samsung, eftersom företaget fick bäst resultat i den etiska granskning vi gjorde av smarta telefoner 2011. Samsung levererar också mikrochips till de flesta andra tillverkare.

Samsung mest öppna

Samsung var mest öppna och svarade på våra frågor, och var också det enda av de granskade företagen som tillät besök på en av sina fabriker, vilket visar att Samsung bryr sig om frågorna. Däremot blev det avdrag för att företaget inte tillåter sina arbetare att organisera sig fackligt eller samarbeta för bättre villkor.

Allra sämst betyg i granskningen fick Google för sin egen surfplatta. Företaget svarade inte på våra frågor och hade heller inte mycket information tillgänglig. Det hade visserligen en del information om riktlinjer kring miljö- och socialt ansvarstagande men verkar inte kontrollera att dessa följs. Därför vet inte vi, och kanske inte Google heller, om riktlinjerna verkligen följs. 

Text: Annika Berge

Ansvarig för granskning: Ronny Karlsson

Foto: Uffe Weng, Danwatch

Klicka för att förstora

 

Läs mer:

Surfplattornas oskyldiga offer
- fabriksarbetarna drabbas av cancer

 

Tillverkarnas starka och svaga sidor

Acer

plusHar förlängt livslängden och lanserat återvinningsprogram för sina surfplattor i vissa länder.

minusIngen offentlig lista på underleverantörer, tillät inte besök på fabrik.

 

Apple

plusErbjuder gratis utbildning och utvecklingsprogram för både anställda och dem som arbetar för underleverantörer.

minusHar inga mätbara mål och tidpunkt när miljömål ska nås.

 

Asus

plusBra riktlinjer och kontroll över miljö- och sociala riktlinjer.

minusIngen utbildning eller projekt för att förbättra hälsan och skyddet för fabriksarbetare.

 

Google

plusHar bra riktlinjer för arbetsförhållanden samt vissa miljöriktlinjer.

minusInga kontroller för att försäkra sig om att riktlinjerna upprätthålls. Svarade inte alls på våra frågor.

 

HP

plusHar bra riktlinjer för miljö- och arbetsrätt.

minusHar inga system för att kontrollera att dessa riktlinjer uppföljs.

 

Lenovo

plusStarka riktlinjer för miljö och hur surfplattans livslängd ska öka.

minusBristande kontroll på hur mänskliga rättigheter i leverantörsledet upprätthålls.

 

Microsoft

plusHar målsättning om att vara koldioxidneutrala.

minusHar inte tillräckligt bra koll på att riktlinjer för leverantörer upprätthålls.

 

Sony

plusHar bra riktlinjer för leverantörsledet samt en ambitiös för att begränsa miljöavtryck.

minusGör inga utomstående kontroller av underleverantörer. Ingen information om hur företaget får tag på känsliga mineraler.

 

Samsung

plusSvarade på alla frågor och tillät fabriksbesök. Har riktlinjer om miljövänlig design, där varje ny produkt ska utvärderas utifrån hur miljövänlig den är.

minusTillåter inte arbetare att engagera sig fackligt, inga miljökrav på underleverantörer.

 

Toshiba

plusArbetar för att öka livslängden på sina produkter samt att ta tillbaka och återvinna dem.

minusHar inte genomfört några kontroller på fabriken där surfplattorna sätts ihop de senaste tre åren.