Hoppa till innehållet

Klämrisk i resevagnen

En barnvagn som blir riktigt liten när den fälls ihop är smidigt när du ska ut och resa med små barn. Men se upp för vagnarna som kan skada ditt barn.

barn i testad resebarnvagn på flygplats

På vissa flygplatser får du ta vagnen med hela vägen fram till gaten.

Råd & Rön har testat sex barnvagnar som blir extra små när de fälls ihop och som passar för dig som ska ut och resa. Traditionellt sett är det de så kallade paraplyvagnarna som har varit förstaval för vagnar som blir riktigt små som hopfällda. På senare år har de dock fått konkurrens av en typ av vagnar som fälls ihop mer som ett dragspel. I vårt test har vi tre vagnar av vardera sorten.

Att konstruera en vagn som är lätt, hopfällbar och säker är svårt. Över hälften av vagnarna i testet är konstruerade så att barnet riskerar att skada sig. Farligast är vagnarna Chicco Liteway 2 och Uppababy G-Luxe som båda får betyget 1 i säkerhetstestet.

På Chicco Liteway 2 är det suffletten som kan vara farlig. När den fälls ihop kan barnets finger komma i kläm och i värsta fall brytas. Uppababy G-Luxe har i stället problem med hållbarheten. Under vårt långtidstest bröts både hjul och hjulfäste på ett av framhjulen loss.

Även vagnen Basson Pico fick problem med hjulen under långtidstestet. Ett av hjulfästena på det ena framhjulet blev instabilt och däcket lossnade på det andra framhjulet, men skadan är inte lika allvarlig som hos Uppababy G-Luxe.

I vagnen Baby Jogger City Tour är det låsmekanismen som ska hindra vagnen från att fällas ihop av misstag som är problemet. Den är placerad så att ett barn kan komma åt den om han eller hon klättrar upp i vagnen. Det har vi gett ett avdrag i säkerhetsbetyget för.

Vi har också låtit labbet titta på om det finns oönskade kemikalier i vagnarna. Här är resultaten mer positiva och vi har till skillnad från i tidigare barnvagnstester inte hittat oönskade ämnen som flamskyddsmedel, ftalater eller farliga klorparaffiner i de delar av vagnen som barnet kommer i kontakt med.

I en av vagnarna, Uppababy G-Luxe, hittar vi dock förhöjda halter av polyaromatiska kolväten, PAH, i vagnens handtag. PAH är en grupp ämnen som är misstänkt cancerframkallande och de förekommer bland annat som orenheter vid plasttillverkning.

Vagn av dragspelsmodell.

Fördelen med dragspelsvarianten jämfört med paraplyvagnen är att den blir mer kompakt när den fälls ihop. Några blir så små att de kan tas som handbagage på flyget. Av dragspelsvagnarna i vårt test klarar sig Goodbaby Pockit + inom gränserna för handbagage på de flesta flygbolag. Babyzen Yoyo 6+ och Baby Jogger City Tour är något större hopfällda, men klarar ändå gränserna för att tas med i kabinen hos de flygbolag som har lite mer generösa regler för handbagage. 

Vagn av klassisk paraplymodell.

Paraplyvagnarna måste däremot checkas in vid flygning. På vissa flygplatser måste det göras som specialbagage innan säkerhetskontrollen medan andra tillåter att vagnen tas med hela vägen fram till gate innan den lastas i lastutrymmet.

Vagnfritt på flyget

Ibland kan det vara smidigt att lämna vagnen hemma. På många flygplatser finns lånevagnar och på vissa hotell går det att hyra barnvagn i stället för att ta med egen. Kontrollera innan du reser.

För att få reda på hur bra vagnarna är att använda har vi låtit en panel om fem föräldrar och tre experter testa vagnarna. Testet har panelen fått manövrera vagnarna längs en bana med olika typer av underlag och hinder som till exempel en gatukant. Panelen har också till exempel testat att fälla ihop vagnen, lasta den i en bil och provat hur bra den fungerar i olika vardagliga situationer, som på bussen eller att bära upp för trappor.  

För att göra vagnarna så smidiga som möjligt hopfällda har tillverkarna tvingats till kompromisser när det gäller både hur enkel vagnen är att köra och komforten för barnet. Trots det får vagnarna höga betyg för sina köregenskaper. Undantaget är testets minsta vagn, Goodbaby Pockit +, som är svår att köra på grus och annat ojämnt underlag. Tillsammans med Baby Jogger City Tour får den också testets sämsta betyg för barnets komfort.

Expertpanelen anmärker också på att det är omöjligt att packa fem kilo i korgen under Goodbaby Pockit+ som tillverkaren uppger i sina specifikationer.