Hoppa till innehållet

Kemikalier i sittvagnarna

Sittvagnarna i vårt test är enkla att köra och barnen sitter bekvämt. Men en vagn brister i säkerhet och alla utom testvinnaren innehåller farliga kemikalier.

Mycket högre betyg för Baby Jogger City Premier

Rättelse Baby Jogger City Premier fick låga betyg i en tidigare version av vårt test av sittvagnar. Skälet var höga halter av oönskade kemikalier i sittdelen. Det var fel och berodde på ett misstag i laboratoriet. Baby Jogger City Premiers sittdel har varken höga halter ftalater eller förhöjda halter PAH. Därmed höjs det samlade betyget för Baby Jogger till 69 och vagnen är därmed näst bäst i testet. Råd & Rön ber om ursäkt för misstaget.

Carina Lundgren, chefredaktör Råd & Rön.

Många barn tillbringar mycket tid i sin vagn, och det är viktigt att den är säker, bekväm och att vagnen är enkel att hantera för den som kör den. I vårt test av åtta sittvagnar har vi låtit en panel bestående av sex vuxna och sex barn använda vagnarna i olika situationer för att se hur bra de är att köra på olika typer av underlag, i trånga utrymmen och upp och ner för trottoarkanter. Vi har även låtit tre barnvagnsexperter köra vagnarna. 

Panelen och experterna har också testat hur enkla vagnarna är att fälla ihop, stoppa i bakluckan på bilen eller ta med på bussen.
Överlag får vagnarna höga betyg av testpersonerna. Höga betyg blir det även i vårt mekaniska säkerhets- och hållbarhetstest. Britax Smile 2, som är den enda vagnen i testet med lufthjul, råkar visserligen ut för en punktering i vårt hållbarhetstest, men alla vagnar utom Joie Litetrax 4 får högsta betyg för säkerhet och hållbarhet. Vagnen från Joie får avdrag på grund av att säkerhetsspärren som ska hindra att vagnen fälls ihop av misstag inte kräver två handgrepp som på övriga vagnar. Det ökar risken att ett barn själv kan råka fälla ihop vagnen när det klättrar i eller ur.

När vi testar hur vagnarna uppfyller våra krav att inte innehålla kemikalier som kan vara skadliga ser det illa ut. Vi har letat efter flamskyddsmedel, ftalater, klorparaffiner och polyaromatiska kolväten, PAH. Dessa kan vara cancerframkallande eller hormonstörande och påverka människors förmåga att få barn. Vi har letat efter de oönskade kemikalierna i vagnens sittdel, där det finns risk att barnet kan suga eller bita på vagnen, och i handtaget där den som kör vagnen kommer åt med huden under lång tid.

Av handtagen är det bara det på testvinnaren Britax B-Motion 4 Plus som klarar sig utan anmärkning. I alla de övriga handtagen hittar vi PAH eller klorparaffiner, ibland både och. I Cybex Balios M hittar vi klorparaffiner också i sittdelen, och i vagnen från Phil and Teds finns höga halter av PAH i sittdelen.

När det gäller PAH har vi hittat naftalen. För naftalen finns inga gränsvärden för hur mycket en produkt som till exempel en barnvagn får innehålla, utan det är upp till tillverkaren att bedöma om produkten är farlig eller inte.

– Man håller på att titta på alla de här PAH:erna nu och jag tror att fler kommer att bli begränsade i framtiden, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Forskare har identifierat PAH som en av de mest cancerframkallande kemikaliegrupperna.
– Gränsvärdet för PAH är satt väldigt lågt eftersom man vet att de här ämnena kan orsaka cancer, säger Camilla Westlund.

Den tyska certifieringen GS har också naftalen på sin lista över icke godkända ämnen i produkter där det kan väntas att man har hudkontakt under längre tid.

Oönskade kemikalier som vi testat för

  • Klorparaffiner - Svårnedbrytbara kolkedjor som används som smörjmedel eller mjukgörare i plast. Misstänkt cancer­framkallande och hormonstörande, samt skadliga för vatten­levande organismer.
  • PAH (polycykliska aromatiska kolväten) - En grupp ämnen som är misstänkt cancerframkallande och skadliga för arvs­massan. De förekommer bland annat som orenheter i plast­tillverkning.
  • Ftalater - Används som mjukgörare i plast. Misstänkt hormonstörande och cancerframkallande.

De klorparaffiner som vi hittat är inte heller reglerade för produkter som barnvagnar, men det är ett ämne som man vill minska användningen av eftersom det är skadligt om det kommer ut i miljön, främst för vattenlevande djur.

Camilla Westlund tycker inte att den som har köpt en barnvagn som innehåller någon av kemikalierna i handtaget behöver vara orolig för att själva barnvagnen är farlig.
–  Problemet är att man får i sig de här ämnena från många ställen och att det blir en cocktaileffekt, säger Camilla Westlund.

Råd & Rön anser att det går att göra barnvagnar utan att de innehåller de här oönskade ämnena. Därför har alla vagnar utom Britax B-Motion 4 Plus, som klarade kemikalietestet, fått sitt samlade betyg sänkt.