Hoppa till innehållet

Flest bekämpningsmedel i färdigsköljda salladen

Drygt hälften av salladssorterna som Råd & Rön har testat innehåller rester av bekämpningsmedel. Flest hittar vi i färdigsköljd sallad och det är inte helt säkert att du får färre gifter om du väljer en ekoprodukt.

Publicerad

Köper du sköljd sallad i påse är risken att få med rester av bekämpningsmedel större.

Utbudet av sallad varierar över säsongen, både när det gäller sorter och ursprungsland. Vi har gått igenom grönsaksdiskarna hos de stora matkedjorna under slutet av mars och valt ut 30 olika sorter i form av kruksallad, salladshuvuden och salladsblad i påse eller plastbehållare. 21 av produkterna är konventionellt odlade, åtta är ekologiskt odlade och en säljs som obesprutad men inte ekologisk.
Vi har köpt in produkter både som odlats i Sverige och inom andra EU-länder, majoriteten av salladsprodukterna i butik just nu kommer från Spanien eller Italien.

Mycket av salladen i svenska butiker tidig vår odlas i Italen och Spanien. Här syns sallad med bevattningssystem på en odling i södra Italien.

För att ta reda på om salladerna innehåller rester av bekämpningsmedel har vi låtit ett labb leta efter 490 olika sorter. Medlen används mot till exempel insekts- och svampangrepp både under odling och under hantering av produkterna. I vår genomgång hittar vi glädjande nog ingen sallad där halterna överskrider gränsvärdena och vi finner heller inga medel som inte är tillåtna att använda inom EU.
I tre av de ekologiskt odlade salladerna finns rester av bekämpningsmedel. I två av dem, Coop Änglamark Ekologisk ruccolamix och Favorit Ekologisk babyspenat handlar det om medel som inte får användas i ekologisk odling.

I Coops ruccolamix hittar vi propamokarb. Det används mot bladmögel i bland annat salladsodlingar. Kravs vd Anita Falkenek säger i ett skriftligt uttalande att medlet kan ha hamnat på den ekologiska salladen genom spridning med vinden från en konventionell odling eller i samband med att salladen tvättats i samma vatten som annan sallad.

”Vår uppfattning är att kontaminering vid hantering eller vindavdrift från konventionell odling i sällsynta fall kan drabba Kravcertifierade produkter. När otillåtna medel hittas under kontroll tas produkterna omedelbart bort från marknaden och orsaken till kontaminering undersöks.”
Enligt henne skulle de nivåer vi har hittat i Coops ruccolamix räcka för att salladen ska plockas bort.

Anita Falkenek är vd på Krav.

Coop svarar att halterna av propamokarb är låga och att en möjlig orsak är att de har kommit på salladen i samband med tvätt av den.

Favorits Ekologiska babyspenat är märkt med EU:s ekomärke ”EU-lövet”, men innehåller trots det boscalid och fludioxonil, som båda är medel mot svamp och som inte är godkänt för ekologisk odling.

Stefan Melliander, som är kvalitetschef på Bergendahls som står bakom varumärket Favorit, säger i ett skriftligt uttalande att deras leverantör inte använder boscalid eller fludioxonil i varken konventionell eller ekologisk odling.

Att bekämpningsmedel upptäcks i ekologiskt odlade grönsaker är relativt ovanligt. 2018 hittade Livsmedelsverket otillåtna substanser i sex av 215 prov på ekologisk frukt och grönt. Bara ett av dessa fall handlade om grönsaker odlade inom Europa.

I den konventionellt odlade salladen hittar vi rester av bekämpningsmedel i 67 procent av produkterna, vilket är 11 procentenheter mer än vad Livsmedelsverket fann i sitt kontrollprogram för grönsaker under 2018.

Störst risk att få med bekämpningsmedel löper du om du köper sköljd sallad i påse. Räknar vi ihop ekologiska och konventionellt odlade färdigsköljda sallader innehåller nio av tio testade produkter rester av bekämpningsmedel. Den enda som inte innehåller några är Garant Ekologisk Småbladsmix.
Orsakerna till att den färdigsköljda påssalladen är utsatt kan vara flera. Förutom förorenat tvättvatten innehåller påsarna också ofta flera salladssorter från olika odlingar, vilket ökar risken att få med bekämpningsmedelsrester.

Betydligt bättre ser det ut när vi tittar på svensk sallad odlad i kruka. Här är det ingen av de testade produkterna som innehåller några rester. Även salladshuvudena klarar sig bättre än påssalladerna, men hälften av produkterna i den här kategorin innehåller rester av bekämpningsmedel, även om de också ligger långt under gränsvärdena. 

Låg risk att bli sjuk

Bekämpningsmedel i samband med odling kallas för växtskyddsmedel och används för att bekämpa till exempel insekter eller svamp som kan skada grödan under odlingen eller på väg till konsumenten. Inom EU finns det regler för vilka medel som får användas och gränsvärden för hur mycket rester som får finnas kvar i slutprodukten.

Enligt Livsmedelsverket är gränsvärdena satta med stor marginal och det är väldigt ovanligt att någon blir sjuk av att äta en grönsak som inne­håller för mycket rester.
I Livsmedelsverkets kontroller upptäcks nivåer som kan innebära hälsorisker en till fyra gånger per år. Att vi inte hittar bekämpningsmedel i vissa prover betyder inte att det inte har använts i produktionen. Medlen kan ha hunnit brytas ner eller sprutats på andra delar av plantan än dem vi äter.

Även om riskerna att få i sig farliga halter av bekämpningsmedel via maten är små finns det goda skäl att välja obesprutad mat eftersom det kan finnas hälsorisker för den som handskas med medlen och eftersom de kan orsaka skador i miljön. Enligt Naturvårdsverket kan växtskyddsmedlen ibland stanna kvar i miljön en längre tid och spridas långt från den plats där de har använts. Det hittas halter av växtskyddsmedel i vatten­drag, grundvatten och regn.

LÄS MER: Så lätt odlar du din egen sallad