Hoppa till innehållet

Så testar vi frysboxar

Alla kylar och frysar är inställda på den temperatur som tillverkaren satt från fabrik eller om ingen temperatur är satt, den temperatur som rekommenderas i skåpets manualen. För frysarna betyder det oftast –18 grader och för kylskåp vanligen 4 grader. Men det finns undantag. Till exempel rekommenderar Samsung 3 grader i kylen och -19 grader i frysen.

Vi mäter temperaturen på flera olika platser i både kyl och frys för att se hur väl de stämmer överens med den inställda temperaturen. För frysarna är det viktigt att det inte är för varmt någonstans i skåpet, medan det inte gör något för matens hållbarhet om det skulle vara för kallt.

Mätningarna görs med omgivande temperatur på 20 grader för att testa hur skåpen klarar sig i rumstemperatur och vid 10 grader för att se hur de fungerar placerade i till exempel ett garage. Ingen av tillverkarna rekommenderar att deras skåp används i utrymmen där det är kallare än 10 grader.

I kylskåpen mäter vi också temperatur i så kallade kött- och fisklådor om det finns. Finns grönsakslåda mäter vi både temperatur och luftfuktighet i lådan.


En fuktig svamp används som stand-in för grönsak i testet av luftfuktighet i grönsakslådan.

Mäter på gel

Under testet laddar vi skåpen med paket av en speciell gel som motsvarar maten i kylskåpet. När temperaturen i skåpen stabiliserats lastar vi in rumstempererade paket i både kylen och frysen. De rumstempererade paketen simulerar till exempel en veckohandling där mycket ny mat ska kylas eller frysas till rätt temperatur. Vi mäter hur skåpen hanterar nedkylningen och hur mycket den mat som redan finns i skåpen värms upp.


Kylarna och frysarna packas fulla med gel-block för att testa hur väl de klarar av att hålla rätt temperatur.

Få koll på energiförbrukningen

Kyl och frys är maskiner som står på dygnet runt och året runt. Därför kan det vara värt att titta lite extra på hur mycket energi de förbrukar. Vi har räknat fram en årsförbrukning som bygger på mätningarna under vårt test. När vi satt betyget på energiförbrukningen har vi också tagit hänsyn till hur stor användbar volym de olika skåpen har. Den volym tillverkarna uppger är vanligen betydligt större än den vi kan mäta upp beroende på att de inte tar hänsyn till skåpens inredning i sina märningar. Vi tittar i stället på hur stort utrymme som faktiskt finns för maten. 

Var noga med måtten

Vid sidan av kylen och frysens mått är det viktigt att ha koll också på tillverkarens rekommenderade installationsmått. För majoriteten av kylarna och frysarna i vårt test betyder det att platsen skåpet kräver är större än vad måtten anger. Kylarna och frysarna i testet är till exempel alla 60 centimeter breda, men installationsrekommendationerna varierar mellan 60 centimeter och 70 centimeter.

Orsaken är att det inte är rekommenderat att installera apparaterna för nära till exempel en vägg eller andra skåp eftersom det försämrar ventilationen och ökar energiåtgången.

I Sverige är det vanligt att man har skåpen stående direkt mot varandra och dessutom i en 120 centimeter bred nisch i köket. Joseph Danielsson är kategoriansvarig för vitvaror på Elon som står bakom Elvita-skåpen i testet och dessutom säljer majoriteten av de andra tillverkarnas skåp.
- Det är en rekommendation att följa måttangivelserna. Skåpen klarar av att stå så side-by-side i en nisch utan problem men får jobba hårdare, säger han.

Det betyder att de drar mer energi och kanske inte klarar den energiklassning som är angiven på skåpet.