Hoppa till innehållet

Färskfoder risk för familjen

Foder av rått kött och ben tycker många är det mest naturliga och hälsosamma för ­familjens hund. Men vårt test visar att maten ­riskerar att sprida bakterier som kan göra dig och familjen sjuk.

Att köpa fryst råfoder är ett populärt alternativ för den som vill ge sin hund en mer naturlig föda.

Råd & Rön har testat 15 hundmats­produkter som innehåller rått kött, ben eller inälvor från kyckling. ­Majoriteten av dem innehåller också delar från nöt, gris, lax eller lamm i olika kombination. Bland produkterna finns både helfoder, ­tilläggsfoder och så kallade råfoderprodukter. Att mata sin hund med hundmat som innehåller råa köttprodukter anses av många hundägare vara bättre för hundens hälsa än att mata hunden med torrfoder eller annan hundmat.

Det råa fodret kallas ofta BARF, som kan utläsas antingen som Biologically Appropri­ate Raw Food eller Bones And Raw Food. Hundmaten som vi har testat säljs fryst i djuraffären, på hunddagis eller i vanliga livsmedelsaffärer.

I vårt test har vi inte testat näringsinnehållet i maten utan koncentrerat oss på riskerna som finns med hantering av rått kött. För att testa hur hygieniskt fodret är har vi räknat hur mycket bakterier från familjen ­enterobacteriaceae som finns per gram av fodret. Enterobacteriaceae är en stor familj av bakterier som bland annat finns i tarmen hos människor och djur.

Skillnaden mellan antalet bakterier i proverna ger en indikation på hur köttet har hanterats. Höga halter av bakterier kan betyda att fodret har förvarats i fel temperatur eller att köttet har kommit i kontakt med till exempel av­föring under slakten av djuret eller beredningen av fodret. Men det har också betydelse om fodret innehåller inälvor eller inte eftersom inälvor har en hög halt entero­bacteriaceae.

Att ett prov innehåller mycket bakterier behöver inte innebära att du eller din hund blir sjuk, det beror på om bakterierna är sjukdomsframkallande eller inte.

I inget av proverna hittade vi bakterier som bedöms kunna ge friska hundar, som äter fodret, problem. Däremot innehöll två av produkterna, VOM Active och VOM Taste, campylobakter (Campylobacter jejuni). De kan orsaka akuta mag- och tarmbesvär hos människor och är en av de vanligaste orsakerna till matförgiftning.

I tre av hundmatsproverna, Jipotimas Kycklingkorv, Pondus NGK och Real Salmon Plus hittade vi Listeria monocytogenes som kan orsaka diarréer, huvudvärk, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning hos en människa. Främst är det gravida och äldre som anses vara i riskzonen för att drabbas av listeria.

Listeriabakterierna är extra problematiska i samband med rå mat eftersom de kan växa till även om maten förvaras i kylskåpstemperaturer. I nöt-, gris- och kycklingblandningen från Mush Vaisto och i fodret Real Salmon plus hittar vi också E. coli-bakterier med antibiotikaresi­stens. De bakterierna behöver i sig inte orsaka några sjukdomar hos varken hunden eller människa. Däremot kan bakterierna föra över sina egenskaper till andra bakterier och göra även sjukdomsalstrande bakterier härdiga mot antibiotika.

Så sprids antibiotikaresistens vi rå hundmat

Två av produkterna i vårt test innehåller E. coli-bakterier som har enzymer som gör dem resistenta mot vissa typer av antibiotika. Att den typen av bakterier finns i rått kött är känt sedan länge. Problemet har uppmärksammats i bland annat kyckling och de resistenta bakterierna finns i svenska kycklingar även om antibiotikaanvändningen här är mindre är på många andra håll i världen. Det beror på att de resistenta bakterierna följer med från de avelsdjur som ­importeras från bland ­annat Storbritannien.

När hunden äter det råa kycklingköttet följer bakterierna från kycklingen med. Även om de kanske inte har trivs så bra i hundens tarm kan dna-bitar som ger resistens mot antibiotika överföras till bakterier som kan fortsätta att leva i hunden. När de resistenta bakterierna har fått fäste i ­hunden kan de i sin tur föra över resistensen till bakterier som gör hunden sjuk, vilket gör att sjukdomen blir svårare att behandla.

De resistenta bakterierna kan föras över även till människor som har kontakt med hunden eller hundmaten och samma procedur kan då ­upprepas där.

Rå hundmat är inte den vanligaste källan till antibiotika­resistenta bakterier i Sverige. Uppskattningsvis 5 procent av den friska befolkningen bär på sådana bakterier efter att ha smittats på till exempel ­utlandsresor.
– Det stora problemet är att om hundar blir bärare blir det en ökad förekomst i samhället i stort, säger Oskar Nilsson, som är laboratorieveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och expert på ­resistensfrågor.

Han uppmanar till god hygien i samband med hantering av ­hundmaten och när man plockar upp hundens bajs.

Vi har även letat efter salmonella, men dessbättre inte hittat det i någon av produkterna.
Att det finns olika typer av bakterier i rått kött är inte förvånande. Inte heller att vissa av dem kan vara skadliga. Att vi har hittat potentiellt farliga bakterier i sex av proverna i vårt stickprov betyder inte att övriga nio produkter inte kan innehålla dessa bakterier. Därför är det alltid viktigt att tänka på att den råa hundmaten inte ska komma i kontakt med mat som du själv ska äta. Det är också viktigt att tänka på att alltid tvätta händerna när du hanterat hundmaten eller rört vid hunden för att minska risken att bakterier förs över. 

Slarv med märkningen

Flera av tillverkarna i vårt test slarvar med märkningen av hundmaten. Värst är förpackningen från Jipotimas som helt saknar innehållsförteckning och uppgifter om vilken typ av foder den innehåller. Även produkterna från Real saknar information om vilken typ av foder förpackningen inne­håller, den informationen finns bara på företagets webbplats.

Enligt EU:s regler ska hundmat märkas så att det framgår om förpackningen innehåller ett helfoder, det vill säga mat som täcker hundens dagsbehov av alla näringsämnen, eller om det är ett kompletteringsfoder. Det ska också framgå att maten vänder sig just till hund.

Foder som innehåller färska delar från djur ska dessutom märkas med en av tre kategori­beteckningar. Kategori 3 är slaktbiprodukter från friska djur som passerat en veterinärbesiktning. Dit hör de flesta av fodren i vårt test, men på förpackningarna från Jipotimas, Pure och Mush går det inte att se någon kategorimärkning.

På förpackningen ska det även finnas en lista över vilka råvaror som ingår i fodret. För foder till sällskapsdjur är det tillåtet att använda breda kategorier som frukt eller spannmål.

På fodret ska det också anges antingen ett bäst före-datum eller ett sista användningsdatum.