Hoppa till innehållet

”Såna företag ska man inte ha att göra med”

Motorbranschen är Svarta listans värsting, med 84 företag som trotsar Arns rekommendationer i vår senaste uppdatering. Ska man tro branschens egna företrädare kommer antalet ärenden dessutom att öka.

Publicerad

Många av bilköpen som blivit ärenden på Svarta listan slutade vid vägkanten redan på vägen hem. 

Försäljare av begagnade bilar och fordonsverkstäder är de absolut värsta syndarna på Svarta listan sett till antalet företag som struntar i Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. När vi nu uppdaterar Svarta listan med nya ärenden är det drygt en tredjedel, 99 av 275 ärenden, som rör försäljning av begagnade bilar eller reparationer som har gått fel. Det är en fördubbling av antalet ärenden jämfört med för fem år sedan.

Att antalet ärenden ökar förvånar inte David Norrbohm, vice vd och förbundsjurist på MRF (Motorbranschens Riksförbund), som organiserar stora delar av landets bilförsäljare och verkstäder. Hans förklaring till den kraftiga ökningen är att färre vill sälja sin bil privat.
– Det har uppstått många nya aktörer som bara säljer begagnade bilar eftersom den marknaden växt när privatpersoner blivit mer oroliga för att sälja sin bil privat, säger han.

David Norrbohm är vice vd och förbundsjurist på MRF.

David Norrbohm menar att många av de här företagen saknar kompetens att driva bilförsäljning.
– De är ofta nystartade och har en glassig hemsida, men det är ofta bara det de har. De har extremt dåliga kunskaper om konsumenträtt och annat. De gillar bilar, men så mycket mer är det inte, säger han.

Bo Ericsson, vd på branschorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, tror att antalet ärenden kommer att öka kraftigt även framöver. Det på grund av förändrade regler för reklamationsrätt och ökade kostnader för privatleasing av bilar.
– Nästan 60 procent av ärendena inom motor hos Arn handlar om köp av begagnad bil och det kommer att öka ännu mer nu när vi fick en förlängning av reklamationsrätten från sex månader till två år när det gäller ursprungliga fel, säger han.

För leasingavtalen är det främst högre räntor som ligger bakom ökningen av antalet tvister.
– Det är ingen kund som sitter och läser på baksidan av ett avtal. När de tog ut sin fina nya bil utan kontantinsats fick de kanske bara betala 2 995 kronor i månaden. Sedan räntan stack i väg, vilket de inte räknat med, får de kanske betala 6 500 kronor. Då har de inte råd att ha kvar bilen och ber bilhandlaren att ta tillbaka bilen, säger Bo Ericsson.

Bo Ericsson, SFVF

Men då vill handlaren ha betalt för förlorade inkomster och eventuella skador på bilen.
– Jag pratade med en person som fått ett inbetalningskort på 90 000 kronor. Det hade han inte räknat med och då kärvar det till sig och konflikten blir uppenbar, säger Bo Ericsson.

Företag som inte följer Arns rekommendationer utesluts ur MRF och SFVF. Det är ovanligt att ett anslutet företag hamnar på listan. David Norrbohm tycker att man ska kontrollera om företaget är medlem hos dem innan man gör affär.
– Av företagen på Svarta listan är det inte ett enda som är med i MRF. Det enkla rådet jag kan ge är att via vår hemsida ta reda på om företaget är medlem eller inte, säger David Norrbohm.

Även hos SFVF är det ovanligt att medlemsföretagen inte följer Arns rekommendationer.
– Det är väldigt sällan det händer. Det har hänt kanske två gånger de senaste tio åren att vi har fått gå in i efterhand och se till att besluten följs, säger Bo Ericsson.

I de fallen går branschföreningen in och hjälper konsumenten.
– Om det skulle gå så illa att säljaren eller verkstaden inte följer Arns beslut är vi garanten för att konsumenten får den ersättning nämnden beslutat. Sedan stämmer vi företaget och de får inte vara med i föreningen heller, säger Bo Ericsson.

David Norrbohm tycker att MRF har små möjligheter att påverka branschen i stort att bli bättre på att följa reglerna.
– En möjlighet är att införa krav som myndigheterna har i Norge när det gäller att sälja bilar. Där krävs det en form av certifiering, säger David Norrbohm.

Men en sådan utveckling vill han och MRF inte se i Sverige.
– Det skulle bara skapa merkostnader för våra företag som redan uppfyller de kraven, säger han.

I stället har MRF, tillsammans med SFVF, tagit fram ett eget frivilligt certifieringsprogram för verkstäder i samarbete med Konsumentverket.
– Man kan säga att det är ett sätt att mota en sådan certifiering. Det är väl en svensk modellatt man tar fram något sådant tillsammans.

Det handlar om att vi har en extern part som kommer och kontrollerar verkstäderna, säger David Norrbohm.

Certifieringen går under namnet Godkänd bilverkstad och har cirka 900 verkstäder i sitt register. För att vara med på den listan ska man också följa Arns beslut, men när Råd & Rön gör en sökning upptäcker vi direkt två företag som finns med på Svarta listan. Ett av företagen har dessutom flera ärenden och är medlem i SFVF. Bo Ericsson beklagar att företagen finns med på listan.
– Det är för jävligt. Sådana företag ska man inte ha att göra med som konsument, säger han.

Bo Ericsson säger att båda företagen nu kommer att plockas bort från branschorganisationernas gemensamma lista. När det gäller företaget som även är medlem i SFVF har han satt press på att företaget, eller den kedja som företaget tillhör, ska ersätta kunden enligt Arns beslut. Om de inte gör det lovar han att branschorganisationen går in och ersätter kunden.

Sex tips när du köper bil

  • Kontrollera att det finns en varudeklaration på bilen. Den ska visa fordonets skick och det ska finnas uppgifter om bland annat skatt och garantier. Om det blir affär är det viktigt att se till att få medett undertecknat exemplarav varudeklarationen.
  • Muntliga avtal gäller visserligen, men kan vara svåra att bevisa om det blir problem. Se till att få ett skriftligt avtal.
  • Kontrollera att firman du köper bil av finns registrerad som ett företag. Det kan du göra via till exempel sajten Allabolag.se. Där kan du också bland annat få information om bolagets ledning och ekonomi.
  • Kontrollera om bilföretaget är medlem i en branschorganisation. Om företaget är med i till exempel MRF eller SFVF har det förbundit sig att följa beslut i Arn. Titta på Råd & Röns Svarta listan. Här finns bilföretag som valt att inte ersätta sina kunder trots att Arn rekommenderat det.
  • Tänk på att en bil slits. En bil som har gått över 20  000 mil börjar närma sig gränsen för hur länge den kan väntas hålla. När du köper en begagnad bil kan det finnas fel som du får räkna med på grund av bilens ålder och som du inte kan kräva att bilfirman åtgärdar.
  • Provkör bilen och våga ställa frågor till handlaren om du är osäker på något.

Mer att läsa från Svarta listan