Hoppa till innehållet

Riksbyggen vägrar ersätta fuktskada

Badrumskommoden i den nybyggda lägenheten klarade inte fukt. Arn rekommenderar att Riksbyggen som sålt lägenheten ersätter kunden. Men likt 211 ytterligare företag i vårens uppdatering av Svarta listan ratar bostadsjätten Arns rekommendation.

Publicerad

Kommoden tålde inte fukt trots att den var avsedd för badrum.

Chelsie Heller köpte en nyproducerad bostadsrättslägenhet av Riksbyggen. I samband med köpet var det möjligt att göra olika tillvalsköp av inredning i lägenheten. Hon valde en kommod för tvättstället i badrummet och betalade 5 740 kronor extra för det. Kommoden levererades i december 2021.

– Efter en kort tid, några månader, så började det lossna färg på flera ställen på kommoden. Jag anmälde det till Riksbyggens kundtjänst och fick till svar att det inte omfattas av garantin och att de inte kan göra något, säger Chelsie Heller.

Riksbyggen menar att hon misskött kommoden och inte följt anvisningarna om att den måste torkas av om den utsätts för fukt och att skador som uppstår måste repareras.

– De påstår att de gett mig information om hur man använder kommoden och att man måste torka av den om det kommer fukt på den. Men jag har inte fått någon information om det, säger Chelsie Heller.

När hon inte fick gehör för sina krav hos Riksbyggen valde Chelsie Heller att anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden.

– Jag hörde av mig till Arn och de tog beslutet att Riksbyggen skulle åtgärda problemet eller betala tillbaka pengarna, säger hon.

Arns motivering bygger främst på att en produkt som är tänkt att användas i ett våtutrymme i anslutning till ett tvättställ också måste tåla fukt. Eftersom kommoden har fuktskador är det att anse som ett köprättsligt fel.

Riksbyggen å sin sida är kritisk till Arns beslut.

– Tittar man på produkten är den väl lämpad för fuktiga utrymmen eftersom den är lackad med en skyddsfärg. Den har också ett trämaterial som är fuktskyddat. Men när någon av de här komponenterna blottas för mycket för fukt, exempelvis vid en skada, då tar fukten över och skadar produkten, säger Mikael Olsson, produktionschef på Riksbyggen för Stockholm Gotland.

Han menar också att kunden fått information om hur produkten ska hanteras.

Mikael Olsson, produktionschef på Riksbyggen för Stockholm Gotland.

I samband med att de nybyggda lägenheterna besiktigats har liknande problem som de Chelsie Heller har med sin kommod påpekats i minst fyra andra badrum. Men enligt Riksbyggen har besiktningsmannen gjort bedömningen att det inte ska anses som ett fel.

– Besiktningsmannen är en branschkunnig person, man får anse honom vara en expert i alla frågor när det gäller bostäder. Vi följer alltid besiktningsmannens protokoll och åtgärdar där det är fel, säger Mikael Olsson.

Han säger också att Riksbyggen generellt sett följer Arns rekommendationer.

– Men i det här fallet har Arn gjort en så pass avvikande bedömning från det vi ser och vi håller inte med dem helt enkelt, säger han.

En rekommendation från Allmänna reklamationsnämnden är inte juridiskt bindande och helt frivillig för företaget att följa. I de fall företagen inte följer rekommendationen kan konsumenten tvingas ta tvisten vidare till tingsrätt för att få den prövad där. Majoriteten av seriösa företag väljer dock att följa Arns beslut. Under 2022 följdes rekommendationerna i 79 procent av ärendena, enligt Arns egen statistik.

Över 4 400 föreningar

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar över 4 400 bostadsrättsföreningar, varav 1 700 också är delägare i företaget.

Utöver dem ägs Riksbyggen av bland andra de flesta av LO:s förbund, Folksam och KF.

Ha koll på vem du har avtal med

Om du får problem med din nya bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen du ska vända dig till, inte byggherren.

– Juridiskt sett är det föreningen du köper av, även om det kanske känns som byggbolaget eftersom det ofta är representanter för dem som sitter i föreningen när man köper en nybyggd lägenhet, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket.

Vid fel i lägenheten ska du därför rikta dina krav till bostadsrättsföreningen.

– Men när det gäller tillval är det inte alltid till bostadsrättsföreningen, det gäller att titta vad som står i tilläggsavtalet, säger hon.

Besiktning av lägenheten regleras genom avtal mellan föreningen och byggherren och inte med den som köper lägenheten.

– Men det är bra att se till att få vara med vid besiktningar för att kunna påpeka brister, säger Maria Nilsson.

Sedan ett år tillbaka finns nya regler om att det ska framgå i de förhandsavtal som tecknas vid köp av en ny bostadsrätt vilka garantier som finns mellan föreningen och den som bygger bostaden.

Mer att läsa från Svarta listan