Hoppa till innehållet

Pandemin fortsätter dominera Svarta listan

Inställda evenemang och resor i pandemins spår ger ett rekordstort antal nya ärenden på Svarta listan. 

Publicerad

Covid-19 har satt spår i både reseavdelningen och den allmänna avdelningen på Svarta listan.

Vårens uppdatering av Råd & Röns Svarta listan är den största någonsin. Både när det gäller antalet ärenden och hur mycket pengar företagen är skyldiga sina kunder om de skulle välja att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Totalt handlar det om 483 nya ärenden, där kunderna hamnat i kläm efter konflikt med 227 olika näringsidkare.

Orsaken till den kraftiga ökningen stavas pandemin. En stor del av ärendena på listan handlar om inställda evenemang och inställda resor, där kunderna i stället för företagen har fått stå för kostnaderna.

Lägger man ihop de summor Arn rekommenderar att företagen ersätter sina kunder med blir det lite drygt 8,5 miljoner kronor. Till den summan kan läggas de ärenden där Arn inte har satt något pris på ersättningen, utan i stället rekommenderar att företagen ska åtgärda det som har blivit fel eller reparera en trasig vara.

Siffrorna i vårens uppdatering kan jämföras med uppdateringen av listan för ett år sedan, som då var rekordstor. Den innehöll 294 ärenden och rekommenderade ersättningar på knappt sju miljoner kronor.

Flest ärenden i årets uppdatering finns under rubriken allmänt, som har 183 ärenden fördelade på 70 olika bolag. En stor del av dem handlar om inställda evenemang och konserter, och är knutna till ett fåtal bolag. Flest finns hos företaget Nöjet Konsert AB, som har 34 ärenden och hos 2Entertain Sverige AB, som har 26.

Så gör vi Svarta listan

  •  Fyra månader före publicering begär vi ut alla ärenden där företagen inte har följt Allmänna reklamations­nämndens rekommendationer.
  • För att vara säkra på att inget företag felaktigt hamnar på listan kontaktar vi alla företag och anmälare och frågar om de har gett/fått rättelse.
  • Råd & Röns ansvarige utgivare går sedan igenom allt material för att säkerställa att alla företag uppfyller kriterierna för att sättas upp på listan.
  • Ärenden med tvister om ett värde mindre än 1 000 kronor tar vi inte med.
  •  Företag som har lagt ner verksamheten tas inte med eftersom det då inte finns något att varna för.

Nöjet Konsert AB har valt strategin att betala tillbaka bara där kunden har hört av sig igen efter Arns beslut och det är det alltså 34 av kunderna som inte har gjort. Ett företag inom evenemangsbranschen som har gjort ett annat val är konsertarrangören MT Live, som i höstas hade elva ärenden på Svarta listan. Nu har företaget hört av sig till sina kunder och erbjudit sig att betala enligt Arns rekommendationer och företaget har därmed också plockats bort från listan.

– Vi har sett att vi klarar att göra det ekonomiskt. Tidigare under pandemin visste vi inte vad vi skulle klara av när vi fick näringsförbud på 100 procent, säger Tobias Ödman på MT Live.

Han säger att pandemibidragen från staten har haft en mindre betydelse för möjligheten att betala tillbaka. Snarare är det viktiga att företaget nu har kunnat genomföra ett antal evenemang.

– Vi har ju faktiskt kunnat göra några konserter under hösten. Det svåra har varit att vi inte har vetat hur vårt cashflow är, men nu när vi ser att vi är på väg ur pandemin vet vi vilka pengar vi har att röra oss med. Och nu när vi vet det tog vi det här steget att betala tillbaka för att det känns bäst, säger Tobias Ödman.

I avdelningen resor hittar vi 167 ärenden fördelade på 42 olika företag. I de flesta fall handlar det om resor som har blivit inställda på grund av pandemin. Flest, 34, finns hos resebyrån Travellink följt av Thai Airways, som har 23 ärenden där företaget inte följt rekommendationerna.

Trots det stora antalet ärenden är det inget av dessa företag som Arn rekommenderar störst ersättning från. Den listan toppas i stället av Finanshuset i Östergötland AB som har två ärenden som rör finansiell rådgivning, där Arn rekommenderar att kunderna ersätts med tillsammans 1 122 000 kronor. Näst mest pengar är bilföretaget Tesla, genom sitt svenska bolag TM Sweden, skyldig enligt Arn i form av 682 730 kronor för en bil som inte fungerar som köparen vill.

Mer att läsa från Svarta listan