Hoppa till innehållet

Företagen skyldiga nästan sex miljoner

Motorer som havererar, vårdslös ekonomisk rådgivning och tak av papp i stället för plåt. Allt är exempel från de 275 nya ärenden som nu hamnar på Svarta listan.

Publicerad

Fel materialval vid renoveringar är ett återkommande problem på Svarta listan.

Vinterns uppdatering av Råd & Röns Svarta listan innehåller 204 företag som i 275 olika ärenden valt att inte följa Allmänna reklamationsnämndens, Arns, rekommendationer. Totalt handlar det om 5  841  619 kronor, som företagen enligt Arn borde ersätta sina kunder med. Till det kommer ett stort antal ärenden där nämnden inte rekommenderar ersättning i form av pengar utan att företaget ska leverera den tjänst eller vara som kunden betalat för.

Svarta listan uppdateras två gånger per år och ett företag är kvar på listan i två år om det inte väljer att ersätta kunden enligt rekommendationerna. När vi uppdaterade listan i februari förra året var antalet ärenden betydligt fler, 483.

Orsaken var pandemin, många av ärendena handlade om inställda evenemang och resor.

Flest ärenden i förra vinterns uppdatering, 183, fanns inom området ”allmänt”, där bland annat inställda evenemang hamnar. I den avdelningen hittar vi i nuvarande uppdatering bara 64 ärenden, alltså drygt en tredjedel, även om det fortfarande finns exempel på företag som valt att inte betala ut ersättningar i samband med pandemin.

Det minskande resandet under pandemin ger nu avtryck på listan i form av relativt få nya ärenden på reseavdelningen. För ett år sedan fanns 167 som rörde resor medan det i den aktuella uppdateringen bara finns 47.

I stället är det motorområdet med 99 ärenden och 84 inblandade företag som dominerar 2023 års första uppdatering av listan. Majoriteten handlar om bilar som sålts med olika fel, där Arn antingen rekommenderar att köpet ska hävas och kunden få pengarna tillbaka eller att kunden ersätts för reparation.

Totalt rör det sig om drygt två miljoner kronor som bilföretagen skulle betala till kunderna om de valt att följa Arns rekommendationer. Ärendena inom motorområdet rör sig i storlek om allt från några tusenlappar för nycklar som inte levererats upp till drygt 172  000 kronor för en bil som slutade fungera redan dagen efter att den köptes.

Näst största avdelningen när det kommer till samlat värde är ”hantverkare”. Totalt handlar det om knappt 1,6 miljoner kronor som Arn rekommenderar att kunderna ersätts med, för allt från golv som inte blivit jämna till tak som betalats som om de utförts i plåt men som lagts med papp.

När det gäller höga summor i enskilda ärenden ligger dock företagen inom motor och hantverkare i lä. Största enskilda ärendet finns inom bankområdet och rör vårdslös finansiell rådgivning av företaget Finanshuset Östergötland. Arn rekommenderar att företaget ersätter sin kund med drygt en miljon kronor för förluster som gjorts efter investeringar i ett fastighetsprojekt.

Finanshuset Östergötland finns redan tidigare med på listan med tre ärenden, där Arn rekommenderar att företaget ersätter sina kunder med sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor. Trots att företaget inte följt Arns rekommendationer har det funnits kvar listat som godkänd försäkringsrådgivare hos Finansinspektionen fram till i februari för ett år sedan när företaget valde att själv återkalla sitt tillstånd. 

Mer att läsa från Svarta listan