Hoppa till innehållet

Blocket tjänar miljoner på oseriösa bilhandlare

Den som säljer bilar på Blocket måste följa Arns rekommendationer enligt sajtens avtal. Trots det hittar vi drygt 2 000 annonser från 84 oseriösa bilhandlare som finns med på Råd & Röns Svarta listan.

Publicerad

Annonssajten Blocket säger sig sträva efter att handeln på företagets sajt ska vara trygg och säker. I avtalet med de företag som vill använda sajten för att annonsera begagnade bilar finns också en klausul om att bilhandlaren ska följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Men det hindrar inte att oseriösa bilhandlare hittar nya kunder via sajten trots att de valt att inte följa rekommendationerna.

Anna Löwdahl är konsumentrådgivare i Borås och ser konsumenter som köpt bil av dessa företag på Blocket dyka upp med nya problem gång på gång.

– Vi har haft 13 ärenden med ett företag här i Borås bara det senaste halvåret, säger hon.

Björks Bil, som företaget heter, finns också med på vår Svarta listan år efter år som ett som väljer att inte följa besluten i Arn. Men trots sitt avtal har Blocket ingen kontroll av hur företag hos dem väljer att hantera ärenden där Arn gett konsumenten rätt.

– I början, när jag var lite naiv kanske, tog jag kontakt med Blocket och hänvisade till deras villkor och berättade att vi haft flera ärenden här som avgjorts i Arn. Då svarade de att vi gör ingen utredning, ni får be konsumenterna själva att anmäla, säger Anna Löwdahl.

Anna Löwdahl, konsumentrådgivare i Borås kommun.

Det gjorde hon och åtminstone i ett ärende kontaktade Blocket företaget som då ersatte just den kunden för att få vara kvar som annonsör.

– För den enskilde konsumenten är det ju bra att det löser sig, säger hon.

Men företaget fortsätter att strunta i Arn i andra ärenden.

– Problemet är att Blocket är med och medverkar till den sjuka marknaden som är. För utan att kunna annonsera på Blocket kan ju inte företaget fortsätta. Det förstör för konsumenter och det förstör för seriösa företag, säger Anna Löwdahl.

Det aktuella företaget är långt ifrån ensamt om att kunna bedriva sin verksamhet med hjälp av Blocket trots att det inte följer Arns beslut. När Råd & Rön kontrollerar hittar vi 84 företag från motoravdelningen på Svarta listan som också har en så kallad Blocketbutik där det samlar sina annonser. Det är företag som under de senaste två åren inte följt Arns beslut i ett eller flera ärenden men ändå kan fortsätta att hitta nya kunder hos Blocket.

Totalt handlar det om drygt 2 000 annonser som tillsammans har bilar för nästan 350 miljoner kronor utannonserade. På hela Blocket finns drygt 117 000 bilannonser, när vi kontrollerar, vilket betyder att nästan två procent av bilannonserna på sidan kommer från företag som väljer att inte följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Under den vecka vi kontrollerar lägger de 84 bilhandlarna tillsammans in 345 nya annonser. Det motsvarar drygt 100 000 kronor i intäkter för Blocket beräknat efter de priser som företaget redovisar på sin hemsida. Om veckan är representativ för inflödet av annonser blir det inkomster på drygt fem miljoner kronor om året för sajtens ägare.

Blockets kundsäkerhetschef Jessica Cervin säger att hon inte kan kommentera den siffran, men att intäkterna företaget gör på de oseriösa handlarna inte bidrar till att de får vara kvar på sajten.

Jessica Cervin är kundsäkerhetschef på Blocket.

– Det är försvinnande få handlare det rör sig om och är inte en ekonomisk fråga för oss, säger hon.

Enligt henne agerar Blocket bara på de ärenden där en kund anmäler till sajten att företaget inte följt Arns beslut och bara på sådana ärenden där köpet gjorts via sajten.

– Vi kräver att man följer beslutet eller hittar en annan lösning. Men vi utgår bara från det som sker hos oss, säger hon.

I de ärenden som Blocket agerar på tar företaget kontakt med både säljare och köpare.

– Vårt mål är att vi så långt som möjligt hjälper både säljaren och köparen att komma överens och att lösa tvisten på så sätt. Däremot gör vi inte kontroller för att undersöka vilka företag som förekommer hos Arn. Vi arbetar bara med förstahandsinformation från en eller flera parter i ett fall, säger Jessica Cervin.

Om handlaren inte följer Arns rekommendationer i ärenden där affären gjorts upp på annat ställe än Blocket agerar företaget inte.

– Man behöver vara en seriös handlare på Blocket, det är det vi kan följa upp, säger Jessica Cervin.

Hittills i år har det skett i en handfull ärenden att handlare stängts av från Blocket enligt henne. 

Mer att läsa från Svarta listan