Hoppa till innehållet

Jordbruksverket följde inte Arns beslut

Olyckliga omständigheter och okunskap är orsaken till att Jordbruksverket väntade tio månader innan de ersatte kunden efter Arns beslut. Det säger myndighetens chefsjurist.

Publicerad

Statliga verk kan vara snubblande nära att hamna på Svarta listan.

Att som kund få rätt hos Allmänna reklamationsnämnden, Arn, innebär inte automatiskt att man får sin ersättning direkt. Många företag har svårt att acceptera ett negativt beslut och ersätter kanske inte kunden förrän Råd & Rön kontaktar dem inför publiceringen av Svarta listan.

Ett kanske lite överraskande exempel på det är statliga Jordbruksverket som, när vi kontaktade dem tio månader efter utslag i Arn, fortfarande inte hade ersatt sin kund. Ärendet gäller ett fall där Distriktsveterinärerna, som drivs av verket, tagit inställelseavgift på 1 000 kronor trots att veterinären inte gjort hembesök utan kunden själv tagit sin hund till en mottagning. Oskäligt, tyckte kunden och anmälde till Arn.

Jordbruksverket motsatte sig kundens krav även i nämnden, men utan motivering. Arn valde då att gå på kundens linje och rekommenderade att verket skulle betala tillbaka avgiften. Det gjorde inte Jordbruksverket med motiveringen att det skulle vara orättvist mot övriga kunder och att verket inte kan gå emot sina egna föreskrifter om vilka avgifter som ska tas ut.

Först när Arns ordförande Marcus Isgren tagit kontakt med Jordbruksverkets chefsjurist i samband med att Råd & Rön ville ha en kommentar kring att ett statligt verk valde att inte följa nämndens beslut ändrade Jordbruksverket inställning.

– I går fick jag se det här ärendet för första gången och det tog inte mer än 30 sekunder för mig att konstatera att vi har att följa Allmänna reklamationsnämnden, säger Anders Swahnberg, som är chefsjurist på Jordbruksverket.

Enligt honom är det olyckliga omständigheter och okunskap i organisationen som har gjort att verket tidigare valt att inte följa beslutet.

– Jag ser det som ett olycksfall i arbetet. Får vi ett sådant här beslut emot oss, med en så tydlig rekommendation, är det klart att vi rättar oss i ledet, säger han.

För att situationen inte ska uppkomma igen ska Jordbruksverket gå igenom sina rutiner kring hur liknande ärenden hanteras.

Mer att läsa från Svarta listan