Hoppa till innehållet

Anmäl till Arn – här är våra bästa råd

Om du inte är nöjd med en vara eller en tjänst du har köpt kan du få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Vår checklista hjälper dig med vad du behöver tänka på.

Att tänka på vid anmälan

Om du inte är nöjd med en vara eller en tjänst som du har köpt: gå först tillbaka till butiken och klaga. Detsamma gäller om du är besviken på till exempel en researrangör eller ett hantverksjobb. Företaget har rätt att försöka hjälpa dig innan du går vidare. Om du inte ger företaget en chans att svara riskerar du att Arn inte tar upp ditt ärende.

Om tvisten inte kan lösas är det en bra idé att vända dig till din kommunala konsumentvägledning för att få hjälp att lösa tvisten. Här hittar du information om din kommun erbjuder vägledning och kontaktinformation till den. En konsumentvägledare kan också ge dig goda råd kring vad du behöver tänka på i en anmälan till Arn.

Kolla först om Arn kan pröva tvisten. Nämnden tar bara upp tvister mellan en privatperson och ett företag, alltså inte mellan privatpersoner eller mellan företag. Den har för närvarande tolv avdelningar, bland annat för resor, försäkringar och el men prövar inte tvister om bland annat hälso- eller sjukvård, advokattjänster, köp av fastigheter och bostäder. För att nämnden ska pröva tvisten får konsumentens krav inte heller vara lägre än 500, 1 000 respektive 2 000 kronor beroende på tvisteområde.

En vanlig missuppfattning är att Arn gör en egen utredning av ärendet. Så är det inte. Arn kan inte heller hjälpa till med själva anmälan eller ge råd om vilka fakta som ska föras fram för att du ska få rätt mot företaget. Detta eftersom nämnden måste vara opartisk.

Det du påstår måste du kunna bevisa skriftligt med till exempel kvitton, avtal eller besiktningsprotokoll. Det är därför viktigt att du har med dokumentation som kan stödja din anmälan. Beskriv ditt ärende och vad du är missnöjd med. Det är viktigt att du anger vilka krav du har på rättelse – om du till exempel vill att varan som du har köpt ska repareras eller om du vill häva köpet, alltså lämna tillbaka varan och få dina pengar tillbaka. Det är du som har bevisbördan när det gäller fel i varan eller tjänsten. Ta därför med skriftlig bevisning som till exempel kvitton, offerter, garantier och skriftväxling. Fotografier och besiktningsprotokoll kan också vara aktuella.

Själva anmälan kan göra du till Arn direkt på webben eller genom att skriva ett vanligt brev. Det viktiga är att du tydligt anger att det handlar om en anmälan. Du kan också gå direkt in på Arns webbplats för information och anmälningsblankett. Efter normalt ett par dagar får du en inloggningsuppgift, så att du kan följa ärendets gång.

Var noga med att uppge korrekt namn på och adress till företaget i din anmälan, så att Arn lätt kan nå det.

Så går processen till

En jurist på nämnden kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns i ditt ärende. Sedan skickas det till företaget för yttrande. Du får därefter läsa företagets yttrande och får chans att kommentera det. Allt sker skriftligt.

De flesta ärenden tas upp på ett nämndsammanträde. Det leds av en jurist, som är domare, och ledamöterna representerar företags- och konsumentorganisationer. Efter diskussioner kommer nämnden fram till ett beslut, som i de flesta fall är enhälligt. Ledamöter kan dock reservera sig.

Arns beslut är antingen ett bifall till konsumentens krav, alltså att hen helt eller delvis ska få rättelse, eller ett avslag. Räkna med att det tar sex månader eller längre från att du gör din anmälan tills du får ett beslut.

Hur väl företag följer besluten skiljer sig mellan olika branscher. Arn publicerar regelbundet statistik över hur företag inom olika områden följer nämndens beslut. Den hittar du här.

Ta tvisten vidare

Du kan inte överklaga Arns beslut i högre instans. Du kan begära omprövning hos Arn, men för att du ska få det krävs det att beslutet är uppenbart oriktigt eller att nya omständigheter har framkommit, och att du har giltiga skäl för att du inte har tagit fram dem tidigare. Du måste begära omprövning skriftligt inom fyra veckor efter beslutet.

Om ett företag inte följer beslutet kan du ta saken till domstol. Rör värdet högst ett halvt basbelopp kan du göra det som ett så kallat förenklat tvistemål. Om du vinner målet och företaget ändå inte betalar kan Kronofogden hjälpa dig att driva in pengarna.

Mer att läsa från Svarta listan