Hoppa till innehållet

Frågor och svar om Svarta listan

Råd & Röns Svarta listan har funnits i över 50 år för att varna konsumenter för företag som inte gör rätt för sig. Här är svar på några vanliga frågor vi brukar få om listan.

På Svarta listan finns ungefär 700 företag som inte följt Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vilka företag hamnar på Svarta listan?

Listan handlar om företag som väljer att strunta i Allmänna reklamationsnämndens beslut. Arn är ingen domstol och nämndens rekommendation är just bara en rekommendation som företagen inte är tvingade att följa. Men att göra så anses dock vara att följa god affärssed och i många branschorganisationer är det också ett krav för medlemskap. Alla ärenden på listan har bedömts av Arns jurister, som kommit till slutsatsen att företagen inte har följt de konsumentlagar och -regler som finns i Sverige. Från Råd & Röns sida anser vi att det är viktigt att konsumenter kan få information om de företag som väljer att inte följer besluten.

Hur ofta uppdateras listan?

Råd & Rön uppdaterar listan två gånger om året, för närvarande i februari samt augusti.

Hur arbetar Råd & Rön med listan?

Ungefär tre månader före publicering kontaktar vi Arn och begär ut alla ärenden där företagen inte följt deras rekommendationer. För att vara absolut säkra på att inget företag hamnar på Svarta listan som inte ska vara där, kontaktar vi alla företag och anmälare och frågar om de har givit/fått rättelse. Även om företaget gör rätt för sig efter en dom eller förlikning i tingsrätten hamnar företaget på Svarta listan eftersom poängen med Arn är att den här typen av tvister inte ska behöva gå till domstol. Ärenden som rör tvister om ett värde mindre än 1 000 kronor tar vi dock inte med på listan.

Hur länge finns ett företag kvar på listan?

Ett företag som sätts upp på listan ligger kvar där under två års tid. Därefter väljer vi att avpublicera det.

Mer att läsa från Svarta listan