Hoppa till innehållet

Så klagar du hos Arn

Om du inte är nöjd med en vara eller en tjänst du har köpt kan du få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Det kostar ingenting och de flesta företag följer nämndens beslut. De som inte gör det hamnar på Råd & Röns Svarta listan

Publicerad

Du kan enkelt göra din anmälan till Arn direkt på webben eller skriva ett vanligt brev. Det viktiga är att du tydligt anger att det handlar om en anmälan.

Arn kan däremot inte hjälpa till med själva anmälan eller ge råd om vilka fakta som ska föras fram för att du ska få rätt mot företaget. Detta eftersom nämnden måste vara opartisk.

En vanlig missuppfattning är att Arn gör en egen utredning av ärendet. Så är det inte. Det du påstår måste du kunna bevisa skriftligt med till exempel kvitton, avtal eller besiktningsprotokoll. 

 

 

klagar

ettVänd dig till butiken först

Om du inte är nöjd med en vara som du har köpt, gå tillbaka till butiken och klaga. Detsamma gäller om du är besviken på till exempel en researrangör eller ett hantverksjobb. Klaga direkt på plats eller hos hantverkaren.

Företaget har rätt att försöka hjälpa dig innan du går vidare. Om du inte ger företaget en chans att svara riskerar du att Arn inte tar upp ditt ärende.

TIPS: Kontakta konsumentvägledaren i din kommun, eller om din kommun saknar en sådan Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument. Konsumentvägledaren kan ge dig råd hur du ska lösa tvisten och hjälpa dig med att göra en anmälan till Arn.

tvåGör en anmälan

hjälpGå in på www.arn.se, där finns formulär att fylla i. Efter normalt ett par dagar får du en inloggningsuppgift, så att du kan följa ärendets gång. Alternativt kan du också skriva ett vanligt brev eller mejla till nämnden.

Ange tydligt att det gäller en anmälan. Beskriv ditt ärende och vad du är missnöjd med. Viktigt är att du anger vilka krav du har på rättelse – om du till exempel vill att varan som du har köpt ska repareras eller om du vill häva köpet, alltså lämna tillbaka varan och få dina pengar tillbaka. Det är du som har bevisbördan när det gäller fel i varan eller tjänsten. Ta därför med skriftlig bevisning som till exempel kvitton, offerter, garantier och skriftväxling. Fotografier och besiktningsprotokoll kan också vara aktuella.

TIPS: Precisera dina yrkanden och ta i med råge. Arn kan inte gå över dina krav i sitt beslut.

treFöretaget får yttra sig

En jurist på nämnden kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns i ditt ärende. Sedan skickas det till företaget för yttrande. Du får därefter läsa företagets yttrande och får chans att kommentera det. Allt sker skriftligt.

De flesta ärenden tas upp på ett nämndsammanträde. Det leds av en jurist, som är domare, och ledamöterna representerar företags- och konsumentorganisationer. Efter diskussioner kommer nämnden fram till ett beslut, som i de flesta fall är enhälligt. Ledamöter kan dock reservera sig.

TIPS: Var noga med att uppge korrekt adress till företaget i din anmälan, så att Arn lätt kan nå det.

fyraBeslutet är en rekommendation

beslutArns beslut är antingen ett bifall till konsumentens krav, alltså att hen helt eller delvis ska få rättelse, eller ett avslag. Under 2018 fick konsumenten rätt i 43 procent av de ärenden som Arn prövade. Besluten är formellt rekommendationer, men drygt 70 procent av företagen följer dem.

Följsamheten varierar dock kraftigt mellan olika avdelningar. Arn publicerar regelbundet statistik över hur företag inom olika områden följer nämndens beslut. Den hittar du här.

Vissa branschorganisationer brukar kräva att deras medlemmar ska följa besluten. Räkna med att det tar sex månader eller längre från att du gör din anmälan tills du får ett beslut.

TIPS: Besluten brukar skrivas ut och expedieras några veckor efter sammanträdena. Först då blir de offentliga.

femOm du inte får rätt

Du kan inte överklaga Arns beslut i högre instans. Du kan begära omprövning hos Arn, men för att du ska få det krävs det att beslutet är uppenbart oriktigt eller att nya omständigheter har framkommit, och att du har giltiga skäl för att du inte har tagit fram dem tidigare.

Du måste begära omprövning skriftligt inom fyra veckor efter beslutet. Arn gör varje halvår en undersökning av följsamheten, alltså hur många konsumenter som verkligen fått rättelse enligt nämndens beslut.

Det underlaget begär Råd & Rön ut av Arn och vi publicerar företagen som inte gett rättelse på Svarta listan. Före publiceringen kontaktas företagen och flera av dem väljer då att ge konsumenten rättelse. Du kan stämma företaget inför tingsrätt om ni trots allt inte kommer överens.

Vill du gå vidare med ett ärende kan du göra det som ett förenklat tvistemål. Värdet ska då röra högst ett halvt basbelopp, för närvarande 23 250 kronor. De flesta ärenden avgörs vid ett inledande sammanträde, en förlikning.

Om du förlorar måste du betala motpartens kostnader, som begränsas till en timmes rådgivning, cirka 1 725 kronor. Du kan också behöva betala för de kostnader motparten haft för att inställa sig i domstolen.

Om du vinner målet och företaget ändå inte betalar kan Kronofogden hjälpa dig att driva in pengarna.

TIPS: Arn skickar ut besluten till både företag och konsument, men om du ändå inget hör från företaget bör du själv kontakta det.

sexAvvisas av nämnden

Alla anmälningar tas inte upp av nämnden. Ett vanligt skäl är att kraven i ärendena ligger under de värdegränser som finns för vissa avdelningar. Arn tar bara upp tvister mellan en privatperson och ett företag, alltså inte mellan två privatpersoner eller mellan två företag.

Ärendet kan vara för gammalt. Anmälan ska ha nått Arn inom ett år från det att du första gången klagade hos företaget. Om företaget vägrat att svara på dina krav räknas det som ett nej. Arn prövar inte tvister om bland annat hälso- eller sjukvård, advokattjänster, köp av fastigheter och bostäder.

TIPS: På www.arn.se finns en lista över vilka områden som Arn inte tar upp och exakta värdegränser.